Ara llegint
El 90% dels turistes, disposat a pagar més per les vacances si això contribueix a reduir les emissions de CO2

El 90% dels turistes, disposat a pagar més per les vacances si això contribueix a reduir les emissions de CO2

Un estudi recentment elaborat per la Universitat de les Illes Balears (UIB) assenyala que gairebé tots els visitants acceptarien pagar més per l’allotjament si això serveix per contribuir a finançar accions amb potencial de reduir o compensar les emissions de CO2 a l’atmosfera. 

En un context en què la preocupació pels efectes del canvi climàtic no deixa d’augmentar entre la població, el 98,6% dels turistes que visiten les Balears són plenament conscients de la petjada de carboni associada als seus desplaçaments i a les activitats que duen a terme mentre es troben de vacances.

Així ho revela aqueast estudi, fet entre els mesos d’agost i setembre de 2022 a l’Aeroport de Palma, i que ha permès entrevistar 1.530 turistes de 18 nacionalitats diferents, segons han donat a conèixer des de la UIB.

L’estudi l’han dirigit els doctors Àngel Bujosa i Antoni Riera, investigadors del grup de recerca en Anàlisi Econòmica dels Impactes del Turisme (AEIT) de la Universitat de les Illes Balears, i s’ha finançat en el marc de la darrera convocatòria d’ajuts per dur a terme accions puntuals de recerca i desenvolupament tecnològic de la Direcció General de Política Universitària i Recerca del Govern de les Illes Balears i forma part de la tesi doctoral de Llorenç Femenias, estudiant del programa de Doctorat en Economia Aplicada de la UIB.

Preocupació pel canvi climàtic

No debades, el 91,6% dels turistes que visiten les Balears es mostren preocupats pels efectes negatius que, a escala global, deriven del canvi climàtic, motiu pel qual un 83% consideren que serà necessari que la humanitat modifiqui els patrons de consum i producció i un 67,2% sent la responsabilitat personal de contribuir-hi a través d’accions que permetin reduir i/o compensar la seva petjada de carboni.

Concretament, amb referència a les activitats de turisme i oci que duen a terme, el 47,6% dels enquestats es mostren disposats a modificar els seus patrons de viatge per reorientar-los cap a alternatives menys contaminants. Tanmateix, només un 12% dels enquestats planegen evitar l’ús de l’avió en els seus desplaçaments futurs, una proporció que descendeix entre els turistes britànics i espanyols i entre aquells d’edat més jove o que fan visites freqüents a l’illa.

Suport a millorar la qualitat ambiental

Un cop a la destinació, la majoria de turistes (95,7%) es mostra disposat a donar suport a accions i projectes orientats a reduir i/o compensar la petjada de carboni que deriva de la seva estada a l’illa.

Així, en matèria de reducció, tot i valorar positivament els esforços de descarbonització a través de l’augment d’energies renovables, es decanten per aquelles accions que impacten positivament sobre la qualitat ambiental de la destinació i, alhora, milloren la seva experiència turística. De fet, mostren preferència pel consum de productes frescs i de quilòmetre zero.

D’altra banda, en matèria de compensació mostren una predilecció especial per projectes ambientals locals (vs. nacionals o internacionals) que tenen capacitat de neutralitzar les emissions de CO2, com ara la repoblació de boscos i l’augment de la coberta verda a les Illes.

Pagar més per reduir les emissions

Conscients dels costos que aquestes accions suposen per als establiments turístics de les Illes, el 89,8% dels turistes es mostren disposats a col·laborar-hi monetàriament, acceptant un augment de la tarifa d’allotjament sempre que s’acrediti el potencial d’aquestes accions de reduir o compensar les emissions.

Precisament, la tasca de l’equip investigador de la UIB s’orienta en aquests moments a traduir en unitats monetàries les preferències que manifesten els turistes per accions de reducció i compensació. S’espera que els resultats obtinguts, seguint la metodologia dels «experiments d’elecció», àmpliament utilitzada a la literatura especialitzada, contribueixi no tan sols al desplegament d’accions de reducció i compensació de la petjada de carboni associada al turisme sinó també al disseny de polítiques comercials orientades a captar vetes de mercat més compromesos amb la qualitat ambiental de la destinació. 

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt