Ara llegint
El Govern dobla els ajuts per executar projectes de gestió de residus

El Govern dobla els ajuts per executar projectes de gestió de residus

El Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) ha publicat avui la convocatòria de subvencions per a entitats i associacions sense ànim de lucre de caràcter privat, agrupacions d’empreses i persones físiques i jurídiques que duguin a terme activitats i projectes de gestió de residus fonamentats en els principis de l’economia circular. La convocatòria té un pressupost total de 1.300.000 euros, gairebé el doble que la de l’any passat, que era de 700.000 euros.

Les subvencions finançaran fins a un màxim del 80% del projecte. Els interessats tenen un termini de dos mesos des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOIB per presentar les sol·licituds.

Els projectes subvencionables són aquells que s’executin entre dia 15 de maig del 2020 i dia 15 de juny de l’any 2023, que tractin la reutilització de productes, preparació per a la reutilització de residus, compostatge i altres processos de transformació biològica, reciclatge de residus o projectes d’I+D+i en matèria de residus en el marc de l’economia circular. A més, hauran de complir alguns d’aquests objectius:

  • Afavorir models d’economia circular- és a dir, models que tenguin com a objectiu reduir tant l’entrada de materials com la producció de residus-, que tanquin el cicle.
  • Implementar, ampliar o millorar instal·lacions, incloent-hi la compra de maquinària, per a la prevenció, la reparació i la preparació per a la reutilització de residus.
  • Implementar o millorar nous sistemes de gestió de residus. L’any passat, 14 projectes van ser beneficiaris de la subvenció. Cinc d’ells estaven centrats en la reutilització de productes, uns altres cinc a la preparació per a la reutilització, tres al compostatge i altres processos de transformació biològica i un a la regeneració d’olis vegetals.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt