Ara llegint
Els nous incentius fiscals del REIB afavoreixen que les empreses locals reinverteixin els seus beneficis a les illes

Els nous incentius fiscals del REIB afavoreixen que les empreses locals reinverteixin els seus beneficis a les illes

La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, ha mantingut una reunió avui amb una vintena de representants de diferents cooperatives adscrites a la Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears per informar-los dels nous incentius fiscals que ofereix el règim fiscal especial de les Illes Balears.

Concretament, hi han assistit representants de cooperatives d’ensenyament (Aula Balear, CIDE, Mata de Jonc, Es Lledoner, Es Liceu, Son Verí Nou, Manjón i Gorg Blau); del sector d’assessories d’empreses (Audigest Balear, i Assessors i Advocats De Juan, Moreno, Muñoz); de les relacions públiques i la comunicació (La Productiva), i d’anàlisis químiques i biològiques (AQUIBI).

La consellera els ha explicat que el REIB fiscal afavoreix les inversions d’empreses i autònoms i incorpora bonificacions especials per mantenir i crear ocupació. En concret, la reserva d’inversions del règim fiscal del Règim Especial de les Illes Balears (REIB) té com a objectiu incentivar que les empreses locals reinverteixin els seus beneficis a l’arxipèlag. A la pràctica, suposa que els imports destinats a la reserva d’inversió no tributen.

Això implica reduir fins al 90 % la base imposable de l’impost de societats o de l’impost sobre la renda dels no residents. A més, els autònoms declarants de l’IRPF es poden aplicar una deducció a la quota de fins al 80 % de tota activitat que derivi d’establiments situats a les Illes Balears.

Rosario Sánchez ha remarcat davant els cooperativistes la importància de tenir en compte els incentius fiscals a l’hora de planificar les seves inversions enguany. El règim fiscal, en vigor des del mes de gener, s’aplica a les inversions i les despeses a partir de l’exercici fiscal de 2023 i permetrà obtenir aquests beneficis fiscals en la declaració per fer l’any vinent.

La consellera Sánchez ha valorat que la trobada ha estat molt profitosa per donar a conèixer a les cooperatives els beneficis fiscals del REIB i per establir vies de col·laboració amb la Unió de Cooperatives de Treball Associat perquè difongui aquests avantatges entre els seus associats.

«És important que aquest tractament fiscal diferenciat a les Illes tengui la màxima aplicació i extensió possible, per impulsar les inversions en el nostre territori», ha declarat la consellera.

Cal recordar que el règim fiscal especial de les Illes Balears s’adreça a més de 50.000 empreses i permetrà un estalvi al teixit empresarial en imposts de 208 milions d’euros. Cada any tindrà un impacte econòmic estimat en 349 milions en inversions, millores i contractacions (l’equivalent a l’1 % del PIB balear de 2019).

D’altra banda, Rosario Sánchez ha recordat als cooperativistes la possibilitat d’accedir també a la línia de crèdits ISBA impulsats pel Govern, amb incentius especials per finançar inversions.

Aquesta reunió s’emmarca en la ronda de trobades que du a terme la consellera amb distints sectors i entitats de les Illes Balears per informar-los sobre els incentius fiscals del REIB.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt