Ara llegint
En marxa el procediment per traspassar les competències d’ordenació turística al Consell de Mallorca

En marxa el procediment per traspassar les competències d’ordenació turística al Consell de Mallorca

La Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat del Govern de les Illes Balears ha reunit la Comissió Mixta Govern – Consells Insulars per a iniciar les tasques de traspàs de les competències d’ordenació turística al Consell de Mallorca.

Aquesta comissió està formada per representants de diferents conselleries del Govern i dels quatre consells insulars i és l’òrgan encarregat d’analitzar i aprovar la proposta de traspàs de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies del Consell que exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma en matèria d’ordenació turística, en compliment de l’acord de Consell de Govern aprovat el 21 de juny de 2021.

Una vegada culminin les negociacions iniciades avui, el Consell de Mallorca podrà gestionar tant l’ordenació turística de l’illa com també la seva promoció, una competència que ja es va traspassar durant la passada legislatura, quan també la varen rebre els consells insulars de Menorca i Formentera i es varen ampliar les funcions i els serveis de promoció turística per al Consell Insular d’Eivissa.

Pel que fa a la competència d’ordenació turística, el Consell Insular de Mallorca és l’únic que encara no la té traspassada. Entre les funcions que inclou que podrà exercir la institució insular en haver culminat el procés es troben la planificació i la gestió de l’oferta turística, la facultat inspectora i també la potestat sancionadora. A més, la seva gestió per part del Consell implicarà que la institució insular passarà a exercir les funcions administratives en relació amb les empreses, les activitats i els establiments turístics, així com de classificació de les empreses i de l’execució de la normativa sobre guies de turisme, queixes i reclamacions, a més de les competències que ara té el Govern respecte del Consorci de places turístiques de l’illa de Mallorca.

 Per la seva banda, la Comunitat Autònoma es reservarà l’exercici de les funcions de representació institucional de les Illes Balears en la relació amb l’Administració de l’Estat i les funcions de planificació general de l’activitat econòmica de les Illes que afecti el sector turístic, entre d’altres.

El traspàs d’aquestes competències es fa seguint el que marquen els Acords de Bellver i complint amb l’acord de la III Conferència de Presidents i Presidentes, celebrada a Raixa l’11 de setembre del 2020.

D’aquesta manera, el Govern continua avançant en el que marca l’Estatut d’autonomia, amb el plantejament que cada illa té la seva institució d’autogovern i, per tant, ha de tenir el finançament i les competències que li pertoquen per servir millor la ciutadania.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt