Ara llegint
La sinistralitat laboral baixa un 34% durant l’any de la covid, tot i registrar-se cinc morts

La sinistralitat laboral baixa un 34% durant l’any de la covid, tot i registrar-se cinc morts

La sinistralitat laboral registrada l’any 2020 ha caigut un 34,49% durant l’any de la covid, passant d’una taxa de 4.284,3 punts de 2019 a 2.806 punts. Aquest es el tercer any consecutiu que es redueix la sinistralitat a les Illes Balears, tot i que gran part de l’explicació de la caiguda de l’accidentalitat de l’any 2020 es deu òbviament a les mesures de restricció i el confinament gairebé total que es va decretar ara fa un any per fer front a la pandèmia.

En tot cas, tot i que la menor activitat registrada a les Illes també ha incidit en l’accidentalitat, és la primera vegada en la sèrie històrica que l’índex de sinistralitat se situa per sota dels 3.000 punts, dada que fa que les Illes Balears deixessin de ser la Comunitat amb el major índex a nivell nacional.

La caiguda d’un 34% de l’accidentalitat és, en termes relatius, la més gran registrada en el conjunt de l’Estat. Les Illes, han reduït l’accidentalitat per sobre de la mitjana nacional i l’índex tendeix a confluir amb la mitjana nacional, tot i esser encara una mica superior a l’Estat (amb una taxa de 2.357,6 punts).

En termes absoluts, en el 2020 es van registrar 12.612 accidents, la gran majoria dels quals (12.549) van ser lleus. Es varen registrar cinc accidents mortals, un dels quals per causes materials.

El turisme

Totes les activitats econòmiques han registrat un descens de la taxa d’accidents, però aquesta caiguda ha estat més marcada en el sector de l’hostaleria, que ha passat de registrar 5.383 punts en el 2019 a 1.769 punt d’índex de sinistralitat en el 2020, amb una caiguda del 67,1%.

Una altra vegada, la causa d’aquesta gran baixada s’ha de llegir en termes de descens d’activitat causada per la pandèmia. També la construcció va registrar un important descens, del 16,4%, i redueix el seu índex per tercer any consecutiu.

Prevenció

Les polítiques de prevenció de riscos laborals, centralitzades des de l’any 2018 a l’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL), han incrementat el pressupost en un 7,1%, i es destinaran 4,5 milions d’euros, el pressupost més elevat de la història en el Govern en matèria de prevenció de riscos.

Així mateix, durant aquest any es continuarà treballant en matèria de prevenció de la COVID-19 en la mateixa línia de l’any passat, amb l’objectiu principal de contribuir en la creació d’entorns de treball més segurs i saludables.

L’IBASSAL també reforça l’atenció psicosocial, intensificant les actuacions de l’equip de psicosociologia aplicada, amb més accions formatives i de sensibilització sobre la matèria.

Per illes

Mallorca.  Per tercer any consecutiu l’índex de sinistralitat baixa a Mallorca, un 34%, i acumula ja tres anualitats de reducció d’accidents.

Segons sectors, la taxa de sinistralitat ha baixat més a hostaleria, un 68,5, seguit de la resta de serveis, amb una caiguda del 30,3%. La construcció baixa un 15,7%.

Menorca. Aquesta l’illa ha reduït la sinistralitat en un 30% en termes de variació, i situa l’índex en 3.110 punts.

Per sectors, la caiguda més marcada també ha estat a l’hostaleria, amb una reducció del 61,6%. Seguit del serveis (-22,1%) i la construcció (-21,8%).

Eivissa. En aquest illa el descens de la sinistralitat ha estat el mes acusat en termes relatius, fins a caure un 40,1% i arriba als 3.024 punts d’índex. Baixen sobretot l’hostaleria (-65,6%) i la resta de serveis (-42.2%). La indústria cau un 33,3%.

Formentera. Finalment, a la pitiüsa menor la sinistralitat ha caigut un 6% i continua essent l’illa que manté l’índex més baix de totes, amb 2.115 punts. A Formentera, degut a que la població activa és més baixa que a la resta de territoris, existeix una fluctuació molt elevada en la taxa de sinistralitat, que fa que el comportament per sectors difereixi notablement de la resta d’illes, amb una caiguda del 27,3% a la resta de serveis i un -12,6 a hostaleria, i un creixement a la construcció i la indústria.

@Foravila_IB
#Foravila

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt