Ara llegint
Josan Aguiló, “Molts hem estudiat i hem estat a fora, però al final hem tornat als orígens”

Josan Aguiló, “Molts hem estudiat i hem estat a fora, però al final hem tornat als orígens”

Josan Aguiló, president Ecofeixes

A Eivissa una feixa és una finca o una parcel·la. Ecofeixes va ser el nom triat per un grup de productors d’agricultura ecològica que fa 10 anys decidiren ajuntar esforços en una cooperativa de producció i comercialització. Avui són 14 socis que sumen 17 hectàrees dedicades a hortalissa. Aquest mes d’abril han rebut el premi Sabors Ecològics, en la segona edició dels Premis Sabors d’Eivissa impulsats per la Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera (Pimeef) i el Consell d’Eivissa. Josan Aguiló (Palma, 1985) president d’Ecofeixes, és agricultor i soci des de 2019. Un jove pagès mallorquí que a Eivissa ha aconseguit fer realitat la seva vocació, dedicar-se al camp. 

Pregunta.-Com sorgeix la iniciativa de crear la cooperativa Ecofeixes? 

Resposta.- Fa 10 anys, hi havia un grup d’agricultors ecològics, eren dels primers d’Eivissa, eren poquets i cada un cultivava pel seu compte,  un dia varen parlar i varen veure que no tenia sentit cultivar el mateix, comercialitzar-ho als mateixos llocs i competir entre ells mateixos. Per això varen decidir organitzar-se els cultius, un feia un producte i l’altre feia l’altre, i l’intentaven vendre tots junts, d’aquesta manera donaven un servei més complet i compartien el benefici. Al començament es va voler fer un grup de consum i comercialitzar el producte a través de cistelles. Una vegada varen veure que això començava a funcionar varen decidir fer uns estatuts i registrar una cooperativa amb el seu nom “Ecofeixes”. Eren socis molt diversos, hi havia gent estrangera, gent d’aquí, agricultors ecològics dels primers de l’illa, gent que acabava de començar, grups de gent que feia feina conjuntament… el que es va estipular al principi és això: unes planificacions de productes de cara a estiu i hivern, cada soci feia entre 2 i 4 productes, s’anaven repartint aquest llistat de productes i es comercialitzava a través d’una cistella. Després es va rebre el suport del Grup Leader (Grup d’Acció Local per al Desenvolupament Rural i Pesquer d’Eivissa i Formentera) i vàrem aconseguir un petit local, allà es repartien les cistelles els dimecres horabaixa. Així varen ser els inicis, després hem anat creixent i evolucionant.

Als inicis Ecofeixes va començar a comercialitzar les seves hortalisses a través de cistelles.

P.- Com vos organitzau actualment?

R.- Ara treballam amb unes planificacions. De cara a l’estiu, ens reunim al setembre-octubre per veure qui farà cada un dels productes que tenim a un llistat i quin número de plantes necessitam per arribar a un objectiu de producció segons la demanda que hem tengut l’any anterior i on que volem arribar l’any següent. Per exemple, el setembre del 2023 planificarem la temporada del 2024, i al maig-juny ens reunirem per planificar qui fa i quines quantitats feim d’hortalissa de cara a la tardor-hivern del 2023-24.

P.- Quins son els productes més demanats o que més cultiven els vostres socis?

R.- Principalment durant la tardor hivern tenim el bròquil, la pinya de col, lletuga, remolatxa. I de cara a l’estiu s’obre un gran ventall: la tomata, el carabassí, meló, síndria, albergínia, pebreres, lletuga, fonoll, aromàtiques…. intentam tenir una diversitat de 12 productes almanco.

“Aquest és el perfil: gent que ha sofert un bot generacional i ha hagut de reactivar les finques familiars, recuperar-les i també començar a aprendre de nou.”

P.- I quin és el perfil dels socis productors? 

R.- La mitjana d’edat que tenim ara és de 42 anys. El perfil és el de persones que han tengut uns padrins que es dedicaven al camp o que han heretat una finca familiar. Els seus pares no s’hi varen dedicar, i aquesta generació, encara que molts hem estudiat i hem estat a fora, al final hem tornat als orígens i hem reprès l’activitat que feien els “güelus”, hem començat de nou. Aquest és el perfil: gent que ha sofert un bot generacional i ha hagut de reactivar les finques familiars, recuperar-les i també començar a aprendre de nou. I a part d’això, començar una activitat ecològica, que és el principal de la nostra cooperativa, que estam certificats i que tot ho feim en ecològic. 

Ecofeixes
La mitjana d’edat dels socis d’Ecofeixes és de 42 anys.

P.- Es pot viure avui en dia del camp?

R.- Es un objectiu. Venim d’una cooperativa que va començar amb gent que no sabia si s’hi dedicaria, que volia recuperar el patrimoni cultural del món rural i la majoria en un primer moment no tenia una dedicació plena. Ara mateix, estam veient un canvi, i ja tenim dins la cooperativa dos professionals inscrits i d’altres que estam en camí. El que si que es veu és una dedicació, jo al matí estic al Grup d’Acció local encarregat de cultius amb experimentació que estam fent al CIFP Can Marines a Eivissa, tenc una dedicació relacionada amb el camp, i per la tarda estic en camí de veure si puc arribar a ser professional a la finca que tenim a Sant Llorenç.

P.- Segons la darrera estadística del 2022 del CBPAE, a Eivissa la superfície de producció ecològica ha augmentat un 25% per cent els darrers 2 any. Per què pensau que hi ha hagut aquesta pujada?

R.-Com a jove agricultor, quan me vaig donar d’alta i vaig començar l’activitat, al mateix temps que jo ja es varen inscriure un percentatge més alt d’agricultors que ho volien fer amb ecològic. Una de les motivacions per haver volgut tornar a l’agricultura és fer una activitat sostenible i recuperar la salut de la terra. Hi ha una generació amb una mitjana de 40 anys que ja tenen una nova visió de com està el medi ambient, veu que tenim una illa que està molt pressionada pel turisme i el creixement de població. Per un altra banda, ara s’està posant de moda el tema del canvi climàtic, el medi ambient, la sostenibilitat… i això influeix. A més, molta de gent aposta per la compra de producte ecològic, que és molt mes atractiu pel productor perquè pot donar una rendibilitat molt més elevada. I després, un altre factor que hem de tenir en compte és que per part d’Europa s’està donant més suport a aquest canvi. 

P.- Quins són els vostres clients principals?

R.–Durant la tardor-hivern baixam en producció i tenim un comprador més local, pujen les cistelles i la venda a la tenda que vàrem obrir fa 2 anys. A la primavera-estiu baixen les cistelles i la tenda, i puja la demanda de restaurants, hotels i comerços. 

P.-Els restaurants i hotels compren producte local?

R.- Aquí va sortir una xifra fa un o dos anys,  que els 2% del producte consumit per restaurants i hotels és producte local. Es una xifra ridícula, però si que veim un augment. Hi ha molts de restaurants de qualitat que de cada vegada donen més importància al producte quilòmetre zero. 

“La principal preocupació és la manca de relleu generacional. Ens costa trobar personal, gent jove que vulgui treballar al camp.”

P.- Quines són les vostres principals preocupacions?

R.- La principal preocupació és la manca de relleu generacional. Ens costa trobar personal, gent jove que vulgui treballar al camp… a part d’això, vivim a una illa on hem de competir amb el sector turístic. Si un jove ha de decidir si es dedica a l’agricultura o a fer de cambrer o cuiner, hem de competir amb uns sous que son molt més alts i la dificultat de personal és molt gran. I després, si aquest jove és molt valent i vol fer aquesta activitat però no ve d’una família que té un tros terra, ho té molt difícil. L’accés a la terra és molt difícil, tenim el servei del banc de terres d’APAEF, però hi ha molt poca gent que si no és a canvi d’un lloguer o d’una venda, no té la terra disponible, i  el valor de la terra a les illes és molt alt. A part, hi ha l’accés a l’aigua, el poder fer l’extracció d’aigua de l’aqüífer a través d’un pou de cada vegada és més difícil i fer una perforada és una inversió cara. Tot això fa que el camp no sigui atractiu. I després hi ha les dificultats actuals d’un agricultor, i si ets ecològic tota la burocràcia i la certificació que has de tenir. A part la competència, vivim a un món on és molt fàcil pel client triar entre el teu producte i un de fora, i noltros no podem abaratir molt el preu perquè la insularitat es nota alhora de comprar qualsevol tipus d’abonament o eina.

P.-Però voltros sou joves pagesos.

R.- Si però som poquets, la nostra mitjana és de 42 anys, però observam que darrera noltros, gent de 20 i 30 anys, no la tenim. Noltros, que ens som conscients d’aquest problema, intentam veure com poder fer més atractiva aquesta activitat i atreure aquestes noves generacions.

“Tenim molta de feina, la temporada vé molt forta, hi ha molta activitat i també climàticament perquè els cultius van molt de pressa.”

P.- Com vos afecta aquest augment de preus a l’alimentació? Heu notat una baixada de la demanda. 

R.- Tenim la falsa creença de que un producte ecològic és car i de vegades no és així. A la cooperativa posam els preus en base als principals centres de distribució, com Barcelona, i als nostres costos. Com som una cooperativa de productes ecològics i tots els socis decidim, si tenim un producte que funciona molt bé i els costos han baixat podem tenir un preu molt més barat i serà competitiu. Això ens ho diuen els clients. 

La sensació de que hagin pujat els preus no la tenim, si que veim que pugen, però dins la cooperativa tenim aquesta llibertat. Hi ha preus que sí han pujat perquè han augmentat els costos dels fertilitzants, però tenim la sort de poder decidir, hi ha preus que si hem hagut de pujar, i d’altres que no. 

P.- Quina és la situació actual de la cooperativa?

Ara mateix sumam 17 hectàrees dedicades a hortalissa, i la mitjana per finca és de 2 ha. Enguany cumplim 10 anys i estam en procés de professionalització. Tenim molta de feina, la temporada vé molt forta, hi ha molta activitat i també climàticament perquè els cultius van molt de pressa. 

Aquest mes d’abril hem hem rebut el premi Sabors Ecològics, en la segona edició dels Premis Sabors d’Eivissa impulsats per la Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera (Pimeef) i el Consell d’Eivissa. Els premis varen ser elegits a través de votacions obertes a internet, i varem arribar al 46’5% amb 1.206 vots. Pensam que ha estat un reconeixement a aquests 10 anys de feina. 

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt