Ara llegint
Abaqua vol implantar una tarifa única per a l’aigua dessalinitzada perquè “ajuda a estalviar”

Abaqua vol implantar una tarifa única per a l’aigua dessalinitzada perquè “ajuda a estalviar”

L’Agència Balear de l’Aigua ha duit a terme aquesta setmana una primera reunió amb els municipis de Mallorca als qual serveix aigua dessalinitzada per tal de plantejar-los l’establiment d’una tarifa única. Aquest model seria similar a l’implantat recentment a l’illa d’Eivissa i que ja, segons explic, ha donat bons resultats en termes de reducció de la pressió sobre els aqüífers.

La iniciativa té l’objectiu de garantir la disponibilitat futura del recurs i el manteniment de les infraestructures vinculades a la xarxa en alta que gestiona l’Agència. Sorgeix també de la obligació de complir amb la Directiva Marc de l’Aigua que obliga a la recuperació de costos i al bon estat ecològic de les masses d’aigua subterrània.

La proposta es basa en un estudi encarregat a l’Associació Espanyola d’Operadors Públics d’Abastament i Sanejament (AEOPAS) que ha elaborat, a través de la Universitat Politècnica de València, un treball tècnic dissenyat perquè els diversos actors debatin sobre la sostenibilitat econòmica de l’aigua a l’illa. En les properes setmanes, l’Agència organitzarà tallers de participació i treball amb l’objectiu de fomentar una major governança de l’aigua a partir del debat i la transparència.

Aquesta primera proposta divideix la tarifa en una part fixa i una altra de variable, segons el consum de cada municipi. Així, la part fixa suposaria una quota de connexió que vindria a suportar part de l’estructura de costos que ha d’assumir l’Agència només per mantenir el sistema, mentre que la part variable es basaria en un compromís de compra anual que es complementaria amb una tarifa progressiva que penalitzaria la desviació de la quantitat compromesa. Per tant, els municipis que facin una planificació acurada del consum anual es beneficiaran de millors preus.

La implantació d’aquest nou model respon a la necessitat de garantir el subministrament d’aigua potable en un escenari on totes les previsions alerten d’una reducció creixent de la disponibilitat d’aigua a l’arxipèlag, especialment durant els mesos d’estiu quan, justament, s’hi concentra el gruix de l’activitat econòmica i, per tant, s’incrementa notablement la demanda. És per això que es considera necessari començar a estudiar la implantació d’un sistema tarifari que beneficiï la previsió.

La xarxa d’abastiment d’aigua dessalinitzada de Mallorca té la capacitat d’abastir, actualment, 13 municipis a partir de la producció de les tres dessalinitzadores que hi ha a l’illa, situades a Andratx, Palma i Alcúdia. Es preveu que enguany entri en funcionament el nou tram Maria-Petra i ja està redactat el projecte del tram Petra-Manacor. L’Agència té previst continuar l’extensió d’aquesta xarxa fins a Felanitx i ja ha signat amb la Mancomunitat del Pla un Protocol general d’actuació que permetrà que l’aigua dessalinitzada arribi a Sineu a través d’una canonada procedent del dipòsit de Maria de la Salut.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt