Ara llegint
Arriben les conclusions d’un any d’observació de la mida del peix que arriba a la llotja de Palma

Arriben les conclusions d’un any d’observació de la mida del peix que arriba a la llotja de Palma

La informació que aporta la grandària del peix que arriba a la llotja de Palma per ser subhastat ha estat analitzada pel projecte científic RETORNO i ha aportat una informació molt valuosa de cara al seguiment de l’evolució de les poblacions de les diferents espècies i, de retruc, també útil per a possibles millores en el procés de la primera venda.

Aquest mes de gener precisament finalitza el projecte RETORNO del Grup d’Ecologia de Peixos de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA, CSIC-UIB). Aquest projecte, que s’ha desenvolupat durant 2020, forma part del programa PLEAMAR, finançat per la Fundación Biodiversidad i ha estat la continuació dels projectes FOTOPEIX i FOTOPEIX 2, realitzats en el marc del programa PLEAMAR entre 2018 i 2019. En tots s’han utilitzat els últims avenços en aprenentatge profund (deep learning) per obtenir informació rellevant per a la gestió pesquera a partir d’imatges de les caixes de peix obtingudes a la llotja de Palma.

RETORNO ha tingut com a objectiu general tornar a les institucions i empreses implicades informació útil, tant per al seguiment i avaluació de les poblacions com per a possibles millores internes en el procés de primera venda. Tot això a partir d’informació extreta de la grandària dels peixos pescats que se subhasten a la llotja. El projecte s’ha pogut desenvolupar gràcies a la implicació d’Opmallorcamar, empresa comercialitzadora del sector pesquer, que s’ha mostrat molt interessada en les dades generades i ha facilitat la generació d’imatges de manera automàtica mitjançant la instal·lació de càmeres a la zona on se subhasta el peix.

Les dades de les talles

El projecte RETORNO se centra en el cas de les dades de talles només com a prova de concepte. Una prova de concepte consisteix en la implementació simplificada d’un mètode o d’una idea, realitzada amb el propòsit de verificar que el concepte o teoria subjacents són susceptibles de ser explotada d’una manera útil. En essència, RETORNO ha posat la llavor per desenvolupar el nucli bàsic d’un sistema integral que hauria de créixer i evolucionar en el futur. L’objectiu fonamental del sistema integral RETORNO ha estat estructurar i automatitzar el flux d’informació entre les observacions i la informació demandada per l’usuari final, necessària per resoldre cada problema concret. 

El cas de la llampuga

Durant aquest any de projecte, han aconseguit crear una base de dades, imatges de totes les caixes de peix que passen per la llotja, que s’utilitza com a entrada en les xarxes neuronals implementades durant el desenvolupament dels projectes FOTOPEIX i FOTOPEIX 2. Aquestes xarxes permeten l’estima automàtica del nombre de peixos que hi ha en cada caixa. Aquesta informació, conjuntament amb la informació del pes de la caixa, és utilitzada per inferir la talla mitjana dels peixos de la caixa. Les proves realitzades durant el desenvolupament de projecte s’han centrat en la llampuga (Coryphaena hippurus). La temporada de pesca d’aquesta espècie s’estén des de final d’agost a principi de desembre. Durant aquests mesos, s’ha quantificat l’evolució de la talla, que ha passat d’exemplars de 30 centímetres en començar la temporada a exemplars de més de 70 centímetres al final.

La implementació de la xarxa neuronal utilitzada permet en aquest moment una precisió del 86% en la detecció del nombre de llampugues d’una caixa. Aquest resultat permet treballar de manera fiable amb dades generades de manera automàtica, amb el consegüent estalvi en recursos humans i econòmics. A partir d’ara, aquesta informació, generada diàriament durant l’època de la llampuga, serà analitzada científicament per estudiar l’estat de la població, l’efecte de variables ambientals (per exemple, onades de calor) en la pesquera, etc.

El projecte ha conclòs amb tot el sistema preparat per funcionar en temps real i així poder oferir informació molt precisa i tan freqüent com sigui necessari tant a científics com a pescadors i gestors.

#Foravila

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt