Ara llegint
Campanya contra els creixents abocaments de residus d’obra a fora vila amb inspeccions a sis municipis

Campanya contra els creixents abocaments de residus d’obra a fora vila amb inspeccions a sis municipis

Campanya contra els creixents abocaments de residus d'obra a fora vila amb inspeccions a sis municipis

En una operació conjunta, la Guàrdia Civil, a través del SEPRONA, ha dut a terme set inspeccions en parcel·les rústiques a diversos municipis de Mallorca, incloent Palma, Marratxí, Santanyí, Muro, Llucmajor i Capdepera. Aquesta acció respon a sospites d’abocaments il·legals de residus provinents de construccions i demolicions.

Les inspeccions han comptat amb la col·laboració del Servei de Residus de la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia, així com amb les àrees d’urbanisme i activitats dels ajuntaments de Palma i Marratxí. Els agents varenn descobrir que els residus generats en obres de construcció, en comptes de ser transportats a gestors autoritzats, acabaven en parcel·les rústiques sense la traçabilitat requerida, on eren emmagatzemats, abocats o triturats il·legalment. En alguns casos, fins i tot, es va observar l’enterrament dels enderrocs.

El Seprona ha realitzat aquests dies un total de 7 inspeccions.

Durant les inspeccions, es varen localitzar grans quantitats de residus acumulats il·legalment. La normativa estableix que el propietari de la parcel·la és responsable de gestionar adequadament els residus mitjançant la seva entrega a un gestor autoritzat. La deficient gestió dels residus comporta infraccions que poden implicar sancions econòmiques severes, amb multes que oscil·len entre els 2.001 i els 600.000 euros.

A més, s’han tramitat denúncies contra empreses i persones que operaven sense el títol habilitant necessari per a activitats comercials o industrials en sòl rústic, cosa que ha dut a la paralització cautelar de les seves activitats.

Impacte ambiental

Les parcel·les afectades per aquests abocaments poden ser declarades com a sòls contaminats, especialment per la presència de fibrocement amb amiant, un residu considerat perillós. Això implicaria obligacions de descontaminació i recuperació per part dels responsables dels enterraments il·legals.

La Guàrdia Civil està a l’espera dels informes pericials i de futures prospeccions i mostrejos dels terrenys per determinar si existeix risc per al sòl, subsòl o masses d’aigua subterrània. Si es confirma la contaminació, els responsables podrien ser investigats per delictes contra el medi ambient.

Aquesta campanya d’inspeccions, segons han explicat, continuarà en les pròximes setmanes en altres localitats de l’illa, davant l’increment d’aquestes conductes incíviques detectat últimament, que posa en risc el medi ambient i la salut pública.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt