Ara llegint
Els ciutadans participen en la revisió del Pla Hidrològic de les Illes Balears

Els ciutadans participen en la revisió del Pla Hidrològic de les Illes Balears

La direcció general de Recursos Hídrics ha organitzat una sèrie de tallers on-line per fomentar la participació ciutadana en l’elaboració de l’Esquema de temes importants (EpTI) de la demarcació hidrogràfica de les Illes Balears. Es tracta del document que identifica, defineix i planteja solucions per als principals problemes de les Illes relacionats amb l’aigua i es tracta d’una de les passes més importants de la tramitació de la revisió del Pla Hidrològic de les Illes Balears per al període 2021-2027.

La proposta d’EpTI de la conselleria de Medi Ambient i Territori es troba en exposició pública des del mes de març i per un període de sis mesos, als quals cal sumar els dies en què va estar vigent l’Estat d’alarma i, en conseqüència, es van suspendre els tràmits administratius. L’integren deu temes i cadascun d’ells serà l’objecte de discussió d’un dels tallers organitzats. Són el següents:

– Reutilització i infiltració d’aigües depurades. (27 d’octubre)

– Suficiència hídrica, abastiments urbans i dificultats per atendre les demandes. (29 d’octubre)

– Gestió del risc d’inundació. (3 de novembre)

– Fonts de contaminació puntual: sanejament, salmorres, abocadors i industrial (5 de novembre)

– Establiment del règim de cabals ecològics. (10 de novembre)

– Adaptació i mitigació dels efectes del canvi climàtic. (12 de novembre)

– Contaminació difusa per nitrats i altres. (13 de novembre)

– Explotació i gestió sostenible de les aigües subterrànies. (17 de novembre)

– Millora del coneixement. (19 de novembre)

– Recuperació dels costs dels serveis de l’aigua. (24 de novembre)

Els tallers son oberts i sense límit de nombre de participants i sense inscripció prèvia. Es recomana consultar abans la proposta que es troba en exposició pública de cara a garantir la qualitat de les intervencions. La podeu consultar al Portal de l’aigua: https://www.caib.es/sites/aigua/ca/esquema_prov_temes_importants_phib_2021_2027/

#Foravilaverd

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt