Ara llegint
L’Agència de Defensa del Territori suma 61 demolicions de construccions il·legals durant el primer mig any de 2021

L’Agència de Defensa del Territori suma 61 demolicions de construccions il·legals durant el primer mig any de 2021

Des de principis de 2017 fins al primer semestre de 2021 s’han dut a terme 465 demolicions de construccions il·legals, segons ha informat avui l’Agència de Defensa del Territori del Consell de Mallorca. En el primer semestre de 2021 se n’han executat 61. Des de l’any 2009 fins a l’any 2016, va ser el període de temps que menys execucions es varen dur a terme. En concret se’n varen executar 45, segons la memòria recentment aprovada.

Els municipis on s’han executat més demolicions continuen sent ajuntaments adherits a l’Agència des del seu inici (Algaida, Marratxí), però van en increment les demolicions en municipis adherits en els darrers cinc anys (Felanitx 30, Artà 21, Selva 21, Pollença 18, Andratx 16).

També s’ha de tenir en compte que des de gener de 2018 l’Agència té competència directa en sòl rústic protegit ANEI, ARIP i APT de Costes.

El Ple del Consell de Mallorca va aprovar la Memòria d’activitat de l’ADT de l’any 2020, amb el vot favorable de tots els grups polítics que formen part de la institució.

L’Agència de Defensa del Territori té la finalitat d’exercir les competències insulars en matèria de protecció de la legalitat urbanística i les competències municipals en aquesta matèria que li cedeixin els ajuntaments, mitjançant els corresponents convenis de delegació.

A la presentació de la memòria es va destacar que durant l’any passat s’ha constatat que s’ha triplicat la col·laboració ciutadana amb l’ADT i també s’ha incrementat la coordinació amb altres entitats.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt