Ara llegint
Oberta la convocatòria d’ajuts per a millorar l’eficiència energètica de grans consumidors

Oberta la convocatòria d’ajuts per a millorar l’eficiència energètica de grans consumidors

La Vicepresidència i Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, dirigida per Juan Pedro Yllanes, ha obert aquest divendres dia 30 de desembre la convocatòria pública de subvencions de 10 milions d’euros per al foment d’actuacions combinades d’energies renovables, eficiència energètica i mobilitat elèctrica promogudes per empreses del sector privat considerades com a grans consumidores d’energia.

Aquests ajuts es troben dins les actuacions previstes en el Pla d’Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears (PITEIB) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU). Concretament, es troben en el programa 4 «Actuacions integrals socialment justes» on s’estableix la línia d’actuació P4.L3 sobre actuacions integrals de grans consumidors i que compta amb una dotació prevista total de 30 milions euros, dels quals 10 estan destinats a aquesta convocatòria. Per realitzar les diverses actuacions, per al 2023 es preveu una quantia de 3 milions d’euros, mentre per al 2024 la quantia és de 5 milions i per al 2025, de 2 milions d’euros.

En paraules del vicepresident i conseller Yllanes, amb aquests ajuts «el que pretenem és augmentar la producció d’energia elèctrica renovable, la reducció del consum d’energia i de les emissions de COper part d’aquells grans consumidors d’energia. És important la implicació de tots els sectors, també d’aquells que més energia consumeixen; per això obrim una nova línia del PITEIB dotada amb 10 milions per ajudar a que la reducció del consum sigui una realitat: cada kW conta».

El director general d’Energia i Canvi Climàtic, per part seva, ha explicat que «un gran consumidor són aquelles empreses que tenen una potència elèctrica contractada superior a 100 kW. Estam parlant de 3000 subministraments a Balears amb aquestes característiques. Aquests són els primers que han de fer l’esforç de reducció de consum energètic i, per això, aquesta línia va orientada a millorar la seva gestió energètica i maximitzar l’eficiència».

Beneficiaris i programes d’incentius

Aquesta nova línia d’ajuts es pot sol·licitar fins al 30 de juny de 2023 en aquest enllaç, https://bit.ly/3YQpDpA, i en poden ser beneficiàries les petites, mitjanes i grans empreses sotmeses a dret privat que duguin a terme activitat en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears i que es considerin grans consumidors. És a dir, aquelles que disposin d’almenys un centre de consum que tengui una potència elèctrica contractada en un dels períodes tarifaris superior a 100 kW o que disposin d’una instal·lació tèrmica registrada de més de 70 kWt.

Hi ha un total de sis programes d’incentius subvencionables:

  • El Programa d’incentius 1 està centrat en la realització d’instal·lacions d’autoconsum elèctric amb fonts d’energia renovable. Aquí en són subvencionables les inversions en noves instal·lacions de producció d’energia elèctrica mitjançant tecnologia fotovoltaica de potència de pic fins a 5 MWp i/o eòlica de potència instal·lada fins a 1 MW, i que s’ubiquin tant la instal·lació de producció com les instal·lacions de consum associades dins l’àmbit territorial de les Illes Balears.
  • El Programa d’incentius 2 preveu la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable i en són subvencionables les inversions en nous sistemes d’emmagatzematge d’ió liti, de capacitat fins a 5.000 kWh, situats aigües avall dels equips de mesura i on s’ubiquin tant la instal·lació́ de producció com les instal·lacions de consum associades dins l’àmbit territorial de les Illes Balears. En aquest programa també són subvencionables les bateries procedents de la reutilització de bateries de vehicle elèctric (segona vida de bateries).
  • Pel que fa al Programa d’incentius 3 està enfocat en l’adquisició de vehicles elèctrics destinats a l’ús propi. Per aquest programa són subvencionables l’adquisició directa o per mitjà d’operacions de finançament per lísing financer o d’arrendament per rènting de vehicles nous, matriculats per primera vegada a Espanya a nom del beneficiari de l’ajut, excepte en els casos de rènting, en els quals podrà estar matriculat a nom de l’empresa de rènting i bicicletes elèctriques.
  • El Programa d’incentius 4 preveu la implantació d’infraestructura de recàrrega i per això són subvencionables els nous sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics en la modalitat d’adquisició directa. També és subvencionable la nova infraestructura de subministrament d’hidrogen verd adaptat per a vehicles. Així mateix, són subvencionables els sistemes de gestió de la recàrrega.
  • El Programa d’incentius 5 està centrat en la realització d’actuacions d’eficiència energètica en edificis existents que millorin l’envolupant tèrmica, l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària, i/o l’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat. Per a aquest programa, són subvencionables les actuacions d’eficiència energètica en edificis existents que millorin l’envolupant tèrmica, l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària (solar tèrmica, geotèrmia, biomassa i altres subsistemes de generació), i/o l’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat, sempre que millorin com a mínim en una lletra la qualificació energètica total de l’edifici i aconsegueixin i justifiquin una reducció del consum d’energia primària no renovable del 30 % respecte a la situació d’inici.
  • Finalment, el Programa d’incentius 6 posa el focus en la realització de plans de gestió energètica. En són subvencionables la realització de plans de gestió energètica d’acord amb les condicions establertes en aquesta convocatòria.

Val dir que perquè les actuacions siguin subvencionables com a mínim s’han de sol·licitar i realitzar dins l’àmbit de la mateixa sol·licitud tres dels programes d’incentius establerts, i com a mínim, hi cal incloure actuacions del programa 1 o del programa 5.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt