Ara llegint
La UIB disposarà d’un camp experimental i un hivernacle per a pràctiques de jardineria i horticultura

La UIB disposarà d’un camp experimental i un hivernacle per a pràctiques de jardineria i horticultura

El campus de la Universitat de les Illes Balears disposarà d’un camp agrícola experimental. Així ho ha aprovat avui mateix el Consell de Govern a través d’una declaració d’interès autonòmic. D’aquesta manera es milloraran els recursos per al grau d’Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (GEAM) i per al Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica (MEAG).

Amb aquesta instal·lació els estudiants disposaran d’una infraestructura adequada per dur a terme activitats pràctiques de jardineria i horticultura.

L’Acord del Consell de Govern possibilita la instal·lació d’un hivernacle de 480 m2, la meitat dedicat a cultius hortícoles i floricultura sobre sòl i l’altra meitat a cultiu de planters i plantes a contenidors amb taules. La infraestructura s’implementarà a la zona rural del campus, que és el lloc que la UIB considera més adient atesa la naturalesa dels estudis.

Recuperació d’espai agrícola

Això permetrà donar funcionalitat a un espai agrari infrautilitzat en aquests moments i que es pretén revalorar. D’aquesta manera, es permet restaurar l’ús primigeni de la zona, a més de recuperar-la per al campus. Així, es tornaran a implantar cultius que serviran de base per a la pràctica i l’experimentació dels estudis, es rehabilitarà el garroverar i s’instal·larà l’hivernacle necessari per a l’acreditació dels estudis.

Aquestes infraestructures permetran millorar substancialment, des d’un punt de vista pràctic, la realització de treballs de fi de grau (TFG) i treballs de fi de màster (TFM) amb un component experimental, i també elaborar treballs d’investigació de contingut agrari.

El termini previst per a la instal·lació de l’hivernacle és de dos mesos i mig, i el pressupost màxim per a l’execució és de 119.999,77 euros.

L’hivernacle

Pel que fa a l’hivernacle, es tracta d’un equipament capdavanter a les Illes Balears que s’ubicarà al campus i que permetrà la viabilitat dels estudis de grau d’Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (GEAM) i del Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica (MEAG).

Aquesta instal•lació serà la primera i l’única instal•lació tècnica d’aquest tipus a les Illes Balears , per la qual cosa el nou hivernacle tindrà un elevat impacte científic, i potenciarà l’activitat investigadora i docent en assumptes relacionats amb l’agricultura i el medi ambient. Més enllà d’això, oferirà una plataforma de relació, fins ara inexistent, entre empreses dels sectors agroalimentari, ambiental i biotecnològic de les Illes Balears i els equips de recerca d’R+D+I, com el recentment constituït Institut d’Investigacions Agroambientals i d’Economia de l’Aigua (INAGEA).

En conjunt, es preveu un avenç important en docència, en recerca i transferència de tecnologia i en coneixement, la qual cosa redundarà en benefici de la societat.

La futura instal•lació servirà també per a grups de recerca de la UIB i estarà disponible per a altres actors de l’àmbit agroalimentari i científic, com ara institucions públiques, centres i instituts de recerca i empreses. En aquest sentit, suposarà un salt qualitatiu innegable, perquè resoldrà l’actual mancança d’un hivernacle altament tecnificat a les Illes Balears.  

La construcció de l’hivernacle està prevista a la parcel•la que confronta amb la façana nord de l’edifici Guillem Colom i Casasnovas. El termini previst d’execució de les obres és de sis mesos. El pressupost màxim per dur-les a terme és de 412.431,16 €.

La UIB presentà una sol•licitud al Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats per finançar la infraestructura i el passat mes de desembre es concedí el finançament. La sol•licitud va ser avalada per empreses del sector agroalimentari i altres entitats externes que van mostrar interès en aquesta instal•lació. Cal destacar la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern de les Illes Balears i cinc grups de recerca de la UIB.

Característiques tècniques


L’equipament consisteix en un hivernacle calent de gamma alta de capella a dues aigües, de seguretat biològica de tipus 2. Ocuparà prop de 130 m2 i constarà de diversos compartiments completament estancs entre si i respecte de l’exterior, destinats al creixement de plantes sota condicions ambientals controlades.
El control precís de les condicions ambientals, incloent-hi també la regulació del nivell de CO2, dotarà els recursos educatius universitaris de la UIB d’unes instal•lacions que permetran investigar la resposta de plantes i cultius a les condicions d’estrès derivades del canvi climàtic. El nivell de seguretat de tipus 2 permet l’experimentació amb agents biològics que requereixin un nivell de contenció de tipus 1 i 2, com són determinats fitopatògens i organismes modificats genèticament.

L’hivernacle és un dels recursos més urgents per poder dur a terme les experiències pròpies dels estudis i poder desenvolupar activitats pràctiques de jardineria i horticultura, així com treballs d’investigació de caràcter agrari. Per això, el Consell de Govern ha acordat declarar aquesta inversió d’interès autonòmic.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt