Ara llegint
Ara més que mai, productes de proximitat

Ara més que mai, productes de proximitat

Quan compram un aliment de Balears que prové d’una cooperativa pagesa o d’un productor local estam invertint els nostres recursos econòmics en la proximitat més absoluta. La venda de proximitat és la venda de productes agroalimentaris, procedents de la terra o de la ramaderia de ca nostra o bé com a resultat d’un procés d’elaboració o de transformació que els productors illencs o les agrupacions de productors agraris fan en favor del consumidor o consumidora final, directament o mitjançant la intervenció d’una persona intermediària. A les xarxes socials hi ha missatges com per exemple “pel bé del nostre camps, pel bé de tothom, ara més que mai, compra producte local”. La venda de proximitat inclou la venda directa i la venda en circuit curt.La venda directa es pot dur a terme en la pròpia l’explotació, en botigues de productes agraris, de les agrupacions de productors agraris, en mercats locals, en fires-mercats o en altres llocs que no siguin establiments comercials permanents. Des de l’agrupació “Camp mallorquí” s’ha posat en marxa una campanya “Cooperam amb tu; productes del nostres pagesos a ca nostra”. La venda directa es pot efectuar també a distància, o bé de forma ambulant d’acord amb el que estableix la normativa vigent a cada comunitat autònoma.La diversificació de les fonts d’ingressos de les explotacions agrícoles i ramaderes pot suposar un increment de la renda de les seves explotacions donant viabilitat al sector i fomentant la seva competitivitat. Hem de mantenir com a objectiu fer que el camp sigui rentable i que el món de la pagesia ens pugui garantir a tots el nostre paisatge. La venda directa dels productes agroalimentaris o amb la intervenció limitada a una persona intermediària és una forma d’aquesta diversificació que pot fer més rendible l’activitat de les explotacions agràries en oferir als consumidors productes amb un valor de proximitat i d’informació sobre la seva procedència i elaboració. Una línia d’acció central per seguir fent feina pels qui han tingut cura de la Terra.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt