Ara llegint
El Programa Alter

El Programa Alter

El Programa Alter intenta oferir una alternativa sòcio-educativa als joves de les Illes Balears. Alter està implementat a les Illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

Alter intenta oferir una sortida sòcio-educativa a joves d’entre 14 a 16 anys, que dissortadament no s’adapten al sistema educatiu ordinari.

Ja sigui per una raó per una altra, com s’ha dit abans no s’adapten, així doncs, què cal fer amb aquests joves? Ara per ara, Alter té la resposta, ja que el que fa el programa, és intentar oferir a aquests joves una nova resposta educativa que s’ajusti de ple a les que són les seves necessitats reials.

Repartits per tot el territori de les Illes Balears, la metodologia del programa resideix en la realització d’una formació pràctica i funcional i així mateix amena que s’ajusta al perfil de cada un dels joves que composa el programa.

S’intenta preparar al jove i ajudar-lo en la seva transició cap a la vida adulta i dotant-lo d’unes competències pro-socials i laborals que en el futur li seran completament imprescindibles.

Els objectius del programa són que els joves no abandonin els seus estudis”

Els objectius del programa són que els joves no abandonin els seus estudis, sinó que els complementin amb una activitat que per a ells és molt més atractiva i enriquidora, com són ara les activitats de caire manipulatiu.

És de vital importància donar vida a aquests programes, ja que han demostrat que funcionen.

No sempre els joves en plena etapa de l’adolescència s’adapten a l’escola. Cal recordar que és una etapa complicada i moltes vegades el sistema tradicional de l’escola no és del tot satisfactori per a ells. Raó per la qual el fracàs escolar i l’abandonament prematur del estudis es converteix ràpidament en una realitat preocupant.

Sigui quin sigui el motiu d’aquesta inadapatació, el Programa Alter ha intentat sempre oferir a tots aquests joves que queden al marge del sistema escolar ordinari, una alternativa educativa, reial i adaptada a les seves necessitats, demostrant fins a la data la seva validesa.

Mai el Programa Alter ha intentat substituir l’escola, sinó que ha intentat de fer servir de pont connector que condueixi els joves cap a altres recursos normalitzadors i més adaptats a ells i elles i a les seves necessitats.

Alter s’ha mostrat sempre en la mateixa línia d’actuació, essent sempre un recurs alternatiu de pràctiques formatives de tipus bàsicament preventiu.

Així doncs la derivació d’aquests joves al programa ve justificada per una falta d’integració educatiu-social, reflectida en un perfil de joves que denota especialment un rebuig ple respecte de l’ensenyament reglat.

Per això aquesta simbiosi funciona perfectament per aquests joves que estan tan necessitada d’ella.

Maria Cànaves, llicenciada en Pedagogia.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt