Ara llegint
La Federació Balear de Muntanya i Escalada presenta al•legacions PORN del parc natural de Llevant

La Federació Balear de Muntanya i Escalada presenta al•legacions PORN del parc natural de Llevant

La Federació Balear de Muntanya i Escalada (FBME) ha presentat un total de sis al·legacions a l’esborrany del projecte del Pla d’Ordenació de Recursos Naturals (PORN) del parc natural de Llevant. El text i les explicacions a cadascuna han estat penjades a la plana web de la federació, una vegada feta la seva tramitació, i resten a l’abast del públic, explicitant un ampli ventall d’aspectes que afecten, al seu entendre, als seus federats i practicants.

La FBME en el seu escrit afirma que “… en el document de diagnosi quan fa referència a les activitats de lleure, exposa que “en general es tracta d’activitats que ja es realitzen i que es podrien mantenir”. Això xoca totalment amb la inclusió de les zones d’escalada dins la nova Zona d’Exclusió així com el cim de la Talaia Morella, ja que, com bé s’ha vist, es tracta d’activitats que ja es duen a terme i que, per tant, no han estat inconvenient per mantenir els valors naturals d’aquest espai.”Cal recordar que l’ampliació del parc natural multiplica per 10 l’extensió de l’espai natural protegit, passant de les 1.658 hectàrees actuals fins a les 17.112 ha, ampliant de forma significativa les anomenades zones d’exclusió, incloent-hi la Talaia Moreia.

Pas dels torrers. (Foto: Xisco Simón)

Un altre punt al qual la FBME al·lega és la inclusió d’alguns trams del GR222 –sender promogut pel Consell Insular de Mallorca que uneix Artà amb Lluc- dins les zones d’exclusió, el que suposaria l’amputació d’aquest. En el millor dels casos implicaria una modificació del seu traçat, el que suposaria un procediment administratiu que ha de seguir el Consell i que ha de ser revisat aprovat pels tècnics en senders de la FBME. Cal recordar que alguns ajuntaments de la zona –com el d’Artà- estan potenciant una xarxa d’itineraris locals per potenciar les activitats senderistes i excursionistes dirigides tant a residents com a turistes, amb el GR222 com a element vertebrador.

L’activitat de l’escalada és la protagonista d’una altra de les queixes de la FBME. La inclusió de gran part de les àrees a on es practica aquesta activitat en les zones d’exclusió suposa la pràctica desaparició d’aquesta. La FBME argumenta que“En tot l’àmbit del parc natural de les Serres de Llevant, l’escalada és una activitat que es va desenvolupant des de fa més de 40 anys. En el vessant nord de la Talaia Freda i de la Talaia Moreia s’hi troben tota una sèrie de zones d’escalada que, amb la zonificació proposada, queden incloses dins zona d’exclusió.

La Federació Balear de Muntanyisme i Escalada (…) va proporcionar ancoratges de titani per dur a terme la millora dels ancoratges de la zona d’escalada de “na Clara”. Aquesta, a més, va comptar amb la supervisió del comitè de seguretat i de l’antic comitè d’accessos i naturalesa. Amb la nova zonificació, aquesta zona queda inclosa dins zona d’exclusió.

(…) els documents tècnics emprats per realitzar el nou PORN no especifiquen en cap moment que l’escalada constitueixi una activitat que pugui ser perjudicial per la consecució dels objectius del Parc. De fet, es remarca que és una activitat que es podrà seguint desenvolupant.”

L’Atalaia Moreia. (Foto: Xisco Simón)

La Talaia Moreia i els seus accessos son objecte d’una altra de les al·legacions presentades per la FBME. Segons els redactors “A la cara nord del Puig de sa Tudossa hi ha el Pas del Porc, el Pas dels Reclaus i el Pas dels Torrers, utilitzat pels excursionistes per realitzar rutes circulars des de Betlem. Aquest pas, ja es troba consolidat, però, així i tot, no és molt usat i la seva freqüentació és molt baixa. De la mateixa manera, el fet que aquest àmbit hagi estat inclòs dins zona d’exclusió porta a pensar que les afeccions sobre la biodiversitat per les activitats excursionistes és baixa.

Igualment, i fent referència als punts anteriors, no hi ha cap punt als informes previs a la redacció del PORN que indiquin que aquestes activitats siguin incompatibles amb els objectius de conservació de l’espai.

Així doncs, des de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada es demana que es deixi transitar per dins la zona d’exclusió per anar a realitzar els passos que es troben en aquesta zona…”

No està de més recordar que la torre de Sa Talaia Moreia es Bé d’Interès Cultural i que es troba fora de l’actual Zona de Reserva Integral. Així i tot, la direcció del parc amb l’argument que no hi ha camí (existint, com a mínim, fins a tres documentats) ha prohibit el pas per motius mediambientals.

La FBME també demana que a causa de la importància que el muntanyisme i totes les seves modalitats tenen en l’àmbit del parc natural, com ho demostren les excursions a la Talaia Moreia i la presència del GR222, “… dins la redacció del Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals, el muntanyisme i totes les seves modalitats, siguin considerades com a activitats tradicionals …”I això d’acord amb el fet que “… gràcies en part a aquestes activitats, molts dels camins patrimonials que es troben dins el Parc s’han anat conservant al llarg dels anys després del seu abandonament a conseqüència de la decadència de l’activitat agrícola i ramadera. Això porta a pensar que la transmissió de coneixement sobre camins, costums, toponímia, que es troba dins l’àmbit del Parc s’ha produït en part gràcies a les activitats de muntanya.”

La FBME agrupa les disciplines d’excursionisme, marxa, senderisme, rocòdroms, marxa nòrdica, alpinisme, escalada, barrancs, curses per muntanya, vies ferrates i esquí de muntanya.

Puig de Sa Tudosa. (Foto: Xisco Simón)

Més de 4.500 persones estan federades alhora que gairebé 100 clubs componen la xarxa en tot el territori de les Illes Balears, amb presència mitjançant delegacions a Eivissa i Menorca.

L’esborrany del PORN del parc natural de Llevant també estableix limitacions a altres activitats com la caça, la pesca, el busseig, les activitats nàutiques de lleure, la ramaderia, l’agricultura, l’explotació i aprofitament forestal i altres.

El darrer dia per a presentar al·legacions a l’esborrany de PORN del parc natural de Llevant acaba el dijous dia 7 de juliol de 2022.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt