Ara llegint
Creades 12 places de funcionari per assumir el traspàs de Costes a partir de l’1 de juliol

Creades 12 places de funcionari per assumir el traspàs de Costes a partir de l’1 de juliol

El Consell de Govern ha acordat dotar, de manera extraordinària, els llocs de treball de personal funcionari de la Conselleria de Medi Ambient i Territori que s’especifiquen a continuació: un cap de departament, dos caps de servei, cinc caps de secció, dos llocs base de tècnic superior, un lloc base d’administratiu i un lloc base d’auxiliar.

Aquestes dotze places es consideren el personal mínim necessari per escometre, en una primera fase, les funcions que assumirà el Govern de les Illes Balears a partir de dia 1 de juliol de 2023, quan s’executi l’acord del traspàs de les competències de costes signat el novembre de l’any passat i que recull el Reial decret 994/2022, de 29 de novembre, de traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d’ordenació i gestió del litoral.

Cal remarcar que aquestes dotze places s’han de sumar a les divuit que formen part de l’acord de traspàs de competències i que, actualment, formen part de l’Administració de l’Estat. D’aquestes divuit places, n’hi ha set (tres de les quals estan vacants) que són llocs de personal funcionari, i n’hi ha onze més (de les quals quatre estan vacants) que són de personal laboral. Finalment, cal afegir-hi vuit places més que actualment estan prestant servei a la Direcció General de Territori i Paisatge.

D’aquesta manera, amb aquestes 38 places, es garanteix, amb uns mínims d’idoneïtat, la prestació dels serveis públics associats a la matèria que es traspassa sense perjudici que, a mesura que es vagi implantant la pràctica administrativa associada al traspàs de funcions i serveis, aquesta dotació mínima sigui incrementada a mitjà termini, amb la finalitat, que assumirà el Govern de les Illes Balears, que es puguin escometre aquests serveis amb uns mínims de garanties i d’acord amb els principis generals que regeixen l’activitat de l’Administració.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt