Ara llegint
El reciclatge en el camp mallorquí

El reciclatge en el camp mallorquí

Sovint no som conscients que el camp mateix genera residus que no es poden manipular per a la seva desaparició, sinó que han de menester un tractament especial perquè no afectin la nostra convivència i clima.

De cada vegada més, les eines i els productes que usen els nostres pagesos mallorquins tenen embalatges de plàstic o cartró que, ells més que ningú, tenen cura de no produir efectes tòxics a la nostra atmosfera mediterrània.

La gestió dels residus no tan sols és un aspecte de la nostra societat que ens afecta sinó que també repercuteix a la nostra economia d’una forma directe. Al cap i a la fi, reciclar bé ens recompensa i molt. Si tothom pren consciència, la sostenibilitat del nostre planeta millorarà exponencialment. Cal introduir el concepte de cicle de vida en la política de residus.

El reciclatge en el sector primari és bàsic. (Foto: J. Serra)

Per aquest motiu és pertinent posar fil a l’agulla en aquests temes, no només dins el sector terciari i sector serveis, sinó també dins el sector primari que afecta a la nostra terra que hem de preservar i conservar.

De cabdal importància, les directrius europees fan èmfasi en el foment de polítiques més ambicioses en matèria de prevenció de residus com a continuació veurem en el camp mallorquí. Les administracions públiques estan dedicant molts d’esforços per obtenir més coneixements i informació per donar suport al desenvolupament de la política de prevenció de residus als municipis i les comunitats autònomes.

De cada vegada més es treballa per desenvolupar una normativa de referència comuna per al reciclatge que pugui unir les iniciatives que es desenvolupen a molts llocs del món, especialment per prendre bona nota i exemple.

La política de reciclatge capacita a les institucions a conscienciar i fer madurar una societat, en aquest cas, el sector del camp mallorquí, tan important i oblidat a l’hora de fer comptes i pressuposts públics.

El tractament dels residus comporta un aprofitament de les matèries de rebuig. (Foto: J. Serra)

Una de les iniciatives lloables es produeix en una de les empreses que està treballant en tot aquest àmbit de conscienciació en residus. Però no tan sols aquest fet, sinó que, a més, està alhora formant als seus treballadors perquè la sensibilitat ambiental sigui la màxima i l’eficiència excel·lent.

Establiment d’objectius quantitatius per a la reutilització i el reciclatge de certs residus i l’obligació de realitzar una recollida selectiva per a les fraccions de paper, metall, plàstic i vidre, com a mínim, són alguns dels factors que influeixen a Agromart a la seva presa de decisions.

El dia a dia dels nostres pagesos fa que la gestió de biorresidus amb plàstics siguin peça fonamental en les polítiques actuals de l’empresa illenca.

Aquesta seria una de les raons per les quals cal apostar per a l’elaboració de plans de gestió i programes de prevenció de residus, no només pel que afecta a les institucions públiques, sinó també per a implantar a empreses privades.

Així cal pensar que fent les coses d’aquesta manera, podem obtenir resultats a curt i llarg termini, pel simple fet que reforçam i ampliam la responsabilitat del productor agrari en la gestió de residus a les seves finques.

Sembla que el camp no produeix residus, però com es pot veure a la imatge no és així. (Foto: J. Serra)

Així mateix, els programes de prevenció de residus nacionals, integrats o no en els programes de gestió de residus, han d’establir objectius de prevenció d’acord amb la determinació de punts de referència qualitatius o quantitatius.

Gestió i responsabilitat que recau directament o indirectament a la nostra economia.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt