Ara llegint
Encoixinant els sembrats

Encoixinant els sembrats

Des de fa alguns anys és cada cop més usual a la nostra comunitat trobar franges de conreus cobertes per tires de plàstic per tal de protegir i/o incentivar un millor creixement de les hortalisses i verdures que han estat objecte de la sembra: aquesta tècnica és coneguda com l’encoixinat.

Tot i que hi ha diverses tècniques d’encoixinat, la que empra el plàstic és una de les que compta amb més detractors, ja que veuen incrementar la presència d’un material no orgànic en els conreus i el consegüent perill que representa aquest material pel que fa a la qualitat dels sòls; convertint  així el que en un principi havia de ser un benefici per als cultius en un malson per als ecologistes.

Encoixinat.

Es coneix com encoixinat a la tècnica que fa referència al cobriment del sòl de certs conreus amb una capa de material orgànic o inorgànic amb una finalitat protectora. Quan aquesta capa està feta a base de materials orgànics l’efecte és similar al mantell natural que hi ha als boscos i té unes conseqüències molt beneficioses; d’entre les quals cal destacar: la pèrdua d’aigua en superfície per evaporació -i de passada una major conservació de la humitat i una considerable reducció de l’aigua en rec; la capacitat de suavitzar la temperatura del sòl: a l’hivern augmenta la temperatura i durant l’estiu la disminueix. En conservar-se millor la temperatura també s’afavoreix una activitat més constant i homogènia al sòl. S’evita també la incidència directa de la radiació ultraviolada del sol que podria destruir compostos  orgànics i afectar els processos de transformació d’aquests. Així com la compactació del sòl. Igualment, disminueix l’acció del vent que sol assecar el terra en poc temps i limita el creixement d’herbes no desitjades -adventícies-.

En definitiva, la tècnica de l’encoixinat del sòl de certs cultius és una tècnica que implica el cobriment del sòl per protegir els conreus d’agents atmosfèrics i alhora promou millores en els resultats de les collites.

Encoixinats per protegir les temperatures i humitats a les plantes. (Foto: Guillem Puig)

Polietilè.

D’entre els materials inorgànics per a encoixinar el més habitual és la utilització d’una pel·lícula plàstica fabricada a partir de polietilè lineal de baixa densitat (PEBD). Tot i que habitualment es col·loca encoixinat inorgànic de color negre, en certs conreus més tardans se sol col·locar l’encoixinat transparent per avançar el cicle i augmentar el conreu de la varietat sembrada -aquesta tècnica és usual en el cas del meló i de la síndria, per posar alguns exemples-.

Amb l’encoixinat transparent no interessa tant que no apareguin les herbes adventícies com el fet d’incrementar la temperatura i la humitat en el sòl per influir així en el sistema radicular de les plantes. Un altre ús que se sol donar a l’encoixinat transparent és per desinfectar els sòls -el que s’anomena solarització- sense emprar herbicides ni adobs químics. La solarització és un procés de desinfecció basat en un encalentiment del sòl -que arriba fins als 15 centímetres de profunditat- que permet eliminar força patògens, plagues i malalties dels conreus en qüestió.

La tècnica de l’encoixinat amb polietilè se sol aplicar en conreus com l’albergínia, el pebre, la tomàtiga, el carabassí, la lletuga o la fraula.

Avui en dia ja en podem trobar per molts de llocs fets en polietilè. (Foto: Guillem Puig)

Com passa amb l’encoixinat orgànic, l’encoixinat inorgànic presenta uns avantatges -que malgrat les crítiques dels ecologistes- no es poden obviar, ja que impedeixen el creixement d’herbes adventícies -i un estalvi en herbicides-, augmenta la humitat del sòl -amb un estalvi d’aigua-, redueix la pèrdua de fertilitzants, millora l’estructura del sòl -amb un augment de la producció-, i també evita el contacte de la planta amb el sòl -amb una millora de la qualitat de la producció-.

Acolorit.

Depenent del color de l’encoixinat amb polietilè, aquest tindrà unes conseqüències determinades sobre el conreu, ja que provoca una certa reflexió per mor de la qual la llum que incideix sobre la planta fa que s’activi la fotosíntesi -podent així el vegetal accelerar el seu creixement, arribant a assolir una major envergadura-.

El color negre de l’encoixinat inorgànic permet un desenvolupament vegetatiu adequat i és el més econòmic de tots. Ofereix un índex de fructificació mig, però cal tenir molt present la temperatura que pot arribar a aconseguir el conreu, ja que el fet de ser negre fa que absorbeixi molta calor i pot causar estrès a la planta. Per altra banda, ofereix un excel·lent control de les males herbes.

Per la seva banda l’encoixinat inorgànic transparent dota al vegetal d’un creixement vegetatiu molt vigorós per les altes temperatures que genera i permet una fructificació precoç. El seu major inconvenient rau en l’accelerat desenvolupament de les males herbes si no s’ha esterilitzat abans el sòl.

Mentre que els colors alumini-negre i alumini-blanc són els que funcionen millor, ja que permeten controlar molt bé les adventícies, obtenint alhora uns fruits amb un color i unes mides òptims.

Finalment, el color verd -fotoselectiu- és l’ideal per a conreus primerencs, ja que manté la mateixa temperatura a l’interior del solc que a l’exterior, controla eficaçment les males herbes, augmenta la calor a l’arrel, i manté els fruits nets i fora del contacte amb la terra.

A l’hora de col·locar les franges de polietilè convé fer-ho durant les hores en què els raigs del sol no siguin gaire intensos -essent molt millor fer-ho sense la seva presència-. Igualment, convé tenir present que el que més malmet els plàstics són els agroquímics -sobretot els que contenen sofre, clor i brom-, per la qual cosa és recomanable no emprar concentracions gaire elevades que puguin malmetre el plàstic.

Els avantatges de l’encoixinat inorgànic són posats en dubte pels corrents ecologistes que veuen en la contaminació dels sòls per les restes de polietilè el seu major inconvenient. La degradació del polietilè es pot torbar més de 200 anys; i representa un greu problema ecològic, ja que no només contamina el sòl -amb les restes que hi puguin quedar després del desmantellament de l’encoixinat- sinó que també pot arribar a les vies d’aigua i, si es crema, a l’atmosfera en forma de gasos tòxics. Per tant, la tècnica de l’encoixinat té seguidors i detractors a parts iguals posant de manifest que els avenços en agricultura sempre solen dur aparellats uns inconvenients de caràcter ecològics que no podem obviar de cap de les maneres.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt