Ara llegint
Les dues primeres confraries de sa Pobla acompleixen setanta-cinc anys

Les dues primeres confraries de sa Pobla acompleixen setanta-cinc anys

El cas de la idea de la fundació de les dues primeres confraries més antigues de sa Pobla no deixa de tenir certs tints de curiositat i d’estranya coincidència, tenint en compte que les dues iniciatives van partir de persones pertanyents a àmbits socials diferenciats en el que eren les seves professions o ocupacions laborals.

Pel que es desprèn de les històries que les dues confraries van reflectir en sengles publicacions amb motiu del seu cinquantè aniversari, totes dues van començar a gestar-se a mitjan any 1949, quan dos grups de feligresos van exposar, per separat, al rector de la parròquia Antoni Palou Pons, la seva intenció de fundar una confraria per dotar de més brillantor a les processons de Setmana Santa, especialment les de dijous i divendres. La idea va ser ben acollida pel rector, que els va posar en contacte amb el vicari Antoni Aguiló “Toni Toniet”, el qual va convocar una reunió entre tots dos grups per al dia primer de març de 1950. Per part dels impulsors de la confraria La Santa Oració de Gethsemaní van acudir; Francesc Picó Forteza, Joan Mas Franch i Pere Celiá Martorell, mentre Francesc Bades Rayó exercia de portaveu per part de la de Sant Antoni Abat.

D’aquella reunió i a instàncies del rector Palou, mossèn Aguiló va proposar es formés una sola junta rectora per a les dues, que quedaria constituïda així: Conseller director, Reverend Antoni Aguiló Valls; president, Joan Mas Franch; tresorer, Francisco Buades Rayó; secretari, Francisco Picó Forteza. Vocals; Jordi Company Serra, Antoni Mir Bennàssar, Pere Martorell Vallespir, Antoni Pons Isern, Miquel Bennàssar Mir i Pedro Celià Martorell.

Així va quedar reflectida l’acta, en el full diocesà número 10 del 4 de març de 1950 i en la crònica del full parroquial de Sant Antoni Abat de sa Pobla, que escrivia el mateix vicari Aguiló. “Estimats feligresos! Per tal de donar major realç i religiosa esplendor a les processons del Dijous i Divendres Sant en el present any 1950 (pròpiament anomenat jubilar per celebrar-se el jubileu de l’Any Sant), faran A.M. la seva aparició dues Confraries de Penitents, una dedicada a la Santa Oració de Getsemaní i una altra a Sant Antoni regides ambdues per un mateix reglament, que anirem publicant en el nombre proper i següents del butlletí Parroquial i governada per una junta directiva els membres són susceptibles de renovació […] Sigui tot per a major glòria de Déu i de la seva Santíssima Mare la Verge Immaculada. “

Pas de la Mare de Déu de la Creu

Primera desfilada

Aquella Pasqua de 1950, només va desfilar per primera vegada, a les processons del Dijous i Divendres Sant la confraria de “l’Hort”, com se la coneix popularment, amb un total de 24 confrares vestits totalment de blanc, amb una faixa vermella a la cintura, caputxa i guants blancs, sabates negres i portant un ciri d’un metre de longitud i un estendard cedit per l'”Hora Santa”, ja que el que porten actualment, va ser estrenat l’any 1961 i seria apadrinat pels joves Francisca Celiá de “San José” i Julià Mir “Mascó”, que feia dos anys que triomfava com a jugador del Reial Mallorca.

Anteriorment (1951) havia sortit el seu primer pas, “Imatge de l’Hort”, que va ser ampliat el 1990 amb la incorporació de les imatges de Sant Pere i Sant Joan i una olivera. L’any 1992, van incorporar les primeres nou “Doloroses” que tanquen la processó i el 1993, van presentar el seu segon pas, “la Mare de Déu de la Creu”. Actualment, la primera confraria de sa Pobla, que presideix Joan Pol Payeras, compta amb cent deu confrares-sis “Doloroses”, a més, d’una banda, de catorze tabalers.

Primers components de la confraria de Sant Antoni

Per la seva banda, la confraria de Sant Antoni, va desfilar per primera vegada un any després de la seva fundació, un cop obtinguda la corresponent autorització del bisbat, llavors a càrrec de Joan Hervàs Benet, que la va expedir amb data 12 de març de 1951. La vestimenta color marró i altres detalls van ser encarregats a Antoni Forteza. Era llavors, rector de la parròquia, mossèn Jaume Vallès, qui el 29 de març del mateix any va segellar i registrar per a l’arxiu de la parròquia, els estatuts i l’autorització del bisbat.
La primera desfilada processional el van protagonitzar els 36 penitents o confrares fundadors i tres nens, encapçalats pel primer estendard, donat per Catalina Rayó “Ferrera”, que va apadrinar la seva benedicció. A l’any següent, va desfilar el primer pas de la confraria “La Verònica”, el seu cost el van sufragar els mateixos confrares amb l’aportació de 400 pessetes cada un, a més d’algun donatiu d’altres persones que voluntàriament es van unir a la causa, sent el seu cost, a peu de fàbrica, de 16.222 pessetes. El mes d’abril de 1952 s’anunciava la notícia de la donació del pas “La Pietat” per part de Catalina Rayó, que va costar 9.517 pessetes. Així mateix, van anar incorporant nous elements processionals, alhora que anava creixent el nombre de confrares devots del sant patró dels poblers. Deu anys després de la seva fundació, el 1960 es va incorporar la primera i única banda de cornetes i tambors que participa en la desfilada processional.

Pas La Verònica de la confraria de Sant Antoni

Presència de la dona

Si bé avui totes les confraries compten amb presència femenina a les seves files, antigament ni els estatuts, ni les mentalitats de l’època, contemplaven que les dones fossin membres d’una confraria. La de Sant Antoni sempre va comptar amb elles com a col·laboradores i protectores, al llarg de la seva història sempre ha tingut a un bon nombre de dones confrares honoraris, donants de passos i altres aportacions i sobretot, dones que han dedicat temps i treball a diverses tasques lligades als fins de la confraria. Tant és així, que el mes de març de 2011, la periodista i confrare, Margalida Socías Mir es convertia en la primera presidenta d’una confraria, la de Sant Antoni.
L’any 1952 van desfilar amb els seus dos passos, “la Verònica” i “la Pietat”. Actualment, la confraria antoniana que des de l’any 2019 presideix Joan Campaner, ja la conformen un total de 170 penitents, més els 30 integrants de la banda de cornetes i tambors.
A més de les dues primeres confraries, en les processons de Setmana Santa de sa Pobla, desfilen per ordre d’antiguitat, les de Sant Tomàs d’Aquino, Bon Jesús, Mare de Déu de Lluc, Sant Isidre llaurador, Donants de Sang, Santa Margalida i Sant Pere. Entre totes sumen un milenar de penitents.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt