Ara llegint
Baixa el consum d’alcohol i tabac a les Illes Balears, però augmenta el de cànnabis

Baixa el consum d’alcohol i tabac a les Illes Balears, però augmenta el de cànnabis

Baixa el consum d'alcohol i tabac a les Illes Balears, però augmenta el de cànnabis

El consum de tabac i d’alcohol ha descendit a les Illes Balears d’acord amb les dades de l’enquesta EDADES 2022, de caràcter biennal, que està promoguda i finançada per la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues i compta amb la col·laboració de les comunitats i ciutats autònomes. Emperò el consum de cànnabis i el d’hipnosedants ha augmentat.

El sondeig, que es fa entre població de 15 a 64 anys, també apunta cap a un canvi de tendència en el consum d’alcohol i, per primera vegada, Balears està per davall de la mitjana nacional.

Les conclusions de l’enquesta expliquen que disminueix el risc percebut davant la majoria de les drogues. Pel que fa al consum de cànnabis, els resultats indiquen que el 2’4% de la població en consumeix, amb una prevalença dels homes sobre les dones del 73%, amb una edat mitjana del consumidor de 35 anys i un consum diari de 4’4 porros.

La Conselleria de Salut i Consum ha donat a conèixer aquestes dades en el ple de la Plataforma d’Oci de Qualitat de les Illes Balears, trobada durant la qual també s’han presentat les activitats que es duran a terme enguany. Entre aquestes accions destaca la formació en dispensació responsable d’alcohol.

Així, d’acord amb el que es desprèn en l’enquesta, entre les substàncies més consumides en els darrers 12 mesos a la nostra comunitat autònoma hi ha l’alcohol (67,9 %), el tabac (33,7 %), els hipnosedants (13,1 %) i el cànnabis (12,8 %). Totes les prevalences enumerades són inferiors si es comparen amb les mitjanes a escala nacional, llevat de la de cànnabis que és del 12,8 % a les Illes Balears enfront d’un 10,6 % de mitjana nacional.

Per sexe, el consum de totes les substàncies està més estès entre els homes que entre les dones, excepte en el cas dels hipnosedants, que és lleugerament superior entre les dones.

Per edats, el consum és més elevat en el grup de 15 a 34 anys, tret dels hipnosedants, que augmenta a partir de l’edat de 35 anys.

Canvi de tendència en el consum d’alcohol

El consum d’alcohol es redueix en relació amb anys anteriors i presenta un canvi de tendència. Per primera vegada Balears està per davall de la mitja nacional en consum d’alcohol. Mentre que a l’enquesta del 2018-19, el 78, 6% dels enquestats de Balears va dir que havia consumit alcohol en els darrers 12 mesos en comparació amb el 77,2 % a l’àmbit nacional; a la del 2021-22 s’ha produït una davallada de més del 10 % i només el 68 % dels consultats a Balears havia consumit alcohol el darrer any en comparació amb el 76,4% a l’àmbit nacional.

Si s’observa el consum d’alcohol per freqüències, el consum habitual (darrer mes) passa de ser de 65 % a 55 % i el consum esporàdic (en el darrer any) passa de 79 % a 68 %. També davalla el consum més perillós. Les gateres (en el darrer any), baixen de 27% a 19% i el consum intensiu (afartaments i bing drinking) (darrer mes) es redueix del 18,5% a 12%.

En aquest sentit, la consellera de Salut, Patricia Gómez, ha destacat la bona feina de la Plataforma per prevenir el consum d’alcohol entre els joves ha destacat que la prevenció comunitària i multisectorial dóna resultats.

El consum de tabac també es redueix en totes les modalitats analitzades (alguna vegada en la vida, darrers 12 mesos, darrers 30 dies o cada dia durant els últims 30 dies). El 59,6 % dels fumadors s’ha plantejat deixar de fumar.

El 16,4 % de la població de 15 a 64 anys ha provat els cigarrets electrònics. El 53,7 % de les persones que els han provat ho van fer amb nicotina. El 51,7 % van consumir tabac cada dia el darrer mes.

En el cas dels hipnosedants, es redueix en els consums alguna vegada en la vida, però augmenta lleugerament en els altres tipus de consum (darrers 12 mesos, darrers 30 dies o cada dia durant els darrers 30 dies).

Pel que fa al cànnabis, augmenta en relació amb l’enquesta anterior (2019-2020) en els consums que fan referència a cada dia en els darrers 30 dies i el que mesura alguna vegada en la vida. El 18,6 % dels consumidors de cànnabis en els darrers 12 mesos tenen un consum problemàtic.

Percepció de riscs

Disminueix el risc percebut envers la majoria de les drogues. L’alcohol es percep com la menys perillosa. I el consum de cigarrets electrònics (70,6 %) es considera menys perillós que fumar tabac (91,3 %).

D’altra banda, un 36,7 % de la població enquestada ha jugat doblers de manera presencial en els darrers 12 mesos i un 2,4 % en línia. Aquesta modalitat és més freqüent entre els més joves. Un 2,8 % de la població diu que fa un ús compulsiu d’internet.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt