Ara llegint
Subvencions per a la replantació de garrovers i tarongers a Formentera

Subvencions per a la replantació de garrovers i tarongers a Formentera

La Cooperativa de Sant Antoni de Eivissa posa en marxa un pla per a la replantació d’ametllers  i /o garrovers. Es tracta d’una ajuda a mínims del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA).

Es podran acollir en aquest pla col·lectiu tots els socis de la Cooperativa que replantin a les seves terres tant ametllers com garrovers des del dia de la concessió de l’ajuda fins al proper 29 d’octubre de 2021.

La data límit pe acollir-se al pla és fins a finals de mes, dia 31 d’agost de 2020 i per això els requisits són els següents:

Ser soci de la Cooperativa.

Estar inscrit al Registre Insular Agrari (IRIA).

Que el recinte on es fa la replantació figuri a RIA del sol·licitant.

Que l’import mínim de la subvenció sigui de 300 euros.

Que la replantació es faci abans de dia 29 d’octubre de 2021.

Que el material vegetal provingui de productor/comerciant amb registre ROPCIF.

Que el arbres es mantinguin com a mínim 5 anys.

Les ajudes aprovades seran les següents:

20 euros per ametller i o garrover. Inclou la mà d’obra, el material, tutor, productor… i la maquinària utilitzada.

30 per garrover empeltat. Inclou la mà d’obra, el material, tutor, protector… i la maquinària utilitzada.

Import mínim per beneficiari 300 euros.

La Cooperativa Agrícola de Sant Antoni informa que per acollir-se al pla i tramitar l’ajuda cal demanar cita amb la persona tècnica del FOGAIBA al Consell amb la documentació pertinent. El telèfon de contacte és: 971195942 i la documentació  a presentar és la següent:

Persona física: Fotocopia DNI

Persona jurídica: fotocopia del CIF d’empresa, DNI del representant i l’acreditació de la representació.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt