Ara llegint
Visita a les llacunes de Can Figuera de Binissalem, on hi habiten 12 espècies diferents d’aus

Visita a les llacunes de Can Figuera de Binissalem, on hi habiten 12 espècies diferents d’aus

L’associació GADMA realitza nombroses activitats d’educació ambiental a les llacunes de Can Figuera, de Binissalem, per donar a conèixer el valor ecològic d’aquest espai i sensibilitzar de la importància de les zones humides i avui n’ha dirigida una.

Les llacunes de Can Figuera són unes de les zones humides més importants de l’illa de Mallorca amb una superfície de la làmina d’aigua de 3,2 hectàrees. Són un exemple de reutilització de l’aigua depurada per ús ambiental, que nodreixen una zona humida amb un gran valor ecològic per l’elevat número d’aus hivernants. El cens d’hivernants de l’any 2020 comptabilitzà 400 individus de 12 espècies diferents en aquest indret. A més, representen la segona colònia de cria de Balears de l’esplugabous, amb unes 40 parelles. També hi nidifiquen el collverd, el setmesó, el gall faver i l’avisador.

El secretari general de l’Agència Balear de l’Aigua, Juan Calvo, i l’Associació GADMA de Binissalem han visitat les llacunes de Can Figuera de Binissalem en motiu de la celebració de la Diada de les Illes Balears, per donar a conèixer el funcionament del llacunatge i la flora i la fauna associada a ella.

Calvo ha explicat el projecte de millora ambiental promogut des de l’Agència Balear de l’Aigua a les llacunes associades a l’estació depuradora d’aigües residuals. Aquestes actuacions han tengut com a objectiu la reducció de la pressió antròpica sobre aquest espai natural així com la millora dels hàbitats naturals de l’entorn. Per això, s’ha dut a terme el tancament perimetral de les llacunes mitjançant una tanca per evitar la pesca furtiva, l’entrada d’animals domèstics i per regular l’accés. Aquesta actuació ha tengut un cost de 30.000€ i s’ha executat en tres mesos.

A més, s’ha realitzat l’eliminació de vegetació invasora de canyes (Arundo donax) en un tram d’una llacuna, que s’han substituït per oms resistents a la grafiosi. Aquesta plantació s’ha fet en el marc d’un projecte experimental de l’Estat per a l’avaluació i la conservació dels recursos genètics dels oms i l’obtenció d’individus resistents a la grafiosi. Així, els exemplars plantats s’han seleccionat genèticament després de mostrar una resistència més gran contra el fong causant d’aquesta malaltia. L’IBANAT s’ha encarregat d’executar la plantació amb la col·laboració del Servei de Gestió Forestal.

Totes aquestes intervencions s’emmarquen dins del Pla de millora de la Biodiversitat de les depuradores de les Illes Balears redactat per l’organització WWF per a l’Agència Balear de l’Aigua i amb les directrius de l’Estratègia de Zones Humides de les Illes Balears. Dins d’aquestes actuacions, està previst que enguany s’iniciï la redacció del projecte de restauració ecològica de les llacunes de Can Figuera per completar les actuacions començades aquest any. El projecte té com a objectius millorar la qualitat de l’aigua i la connectivitat hídrica, així com la millora dels hàbitats aquàtics. L’associació GADMA ha participat activament amb WWF en l’assessorament a l’Agència Balear de l’Aigua en la definició de les actuacions ambientals.

Per això, està previst crear un filtre verd que permeti fer un tractament addicional de l’aigua depurada i reduir l’entrada de nutrients a les llacunes. A més, s’estudiarà l’execució d’instal·lació de comportes per al maneig de la connexió hídrica de les llacunes. El pla també preveu la millora geomorfològica de les voreres de les llacunes i la creació d’illots per crear nous hàbitats característics de les zones humides. Aquesta actuació es complementarà amb l’eliminació de la vegetació invasora iniciada aquest any i la plantació de vegetació aquàtica autòctona.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt