Ara llegint
Canvis en el centre d’emmagatzematge de ciment del port d’Alcúdia

Canvis en el centre d’emmagatzematge de ciment del port d’Alcúdia

El Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Balears (APB) ha acordat l’aprovació dels plecs de bases i condicions que han de regir el concurs públic d’una concessió administrativa per a l’explotació d’un centre d’emmagatzematge i distribució de ciment mitjançant sitges en l’arrencada del dic de recer al port d’Alcúdia.

Els serveis inclouran la càrrega i descàrrega pneumàtica de ciment mitjançant canonada des del vaixell a les sitges i l’emmagatzematge i distribució d’aquest, així com altres serveis optatius a proposar pel licitador i relacionats amb els anteriors.

Segons una nota feta pública avui per APB, “aquest concurs pretén consolidar la rellevància que actualment ostenta el port d’Alcúdia en la manipulació de granels sòlids mitjançant el desenvolupament d’una terminal logística al mateix recinte portuari que suposi un centre de recepció, emmagatzematge i distribució de ciment. Opcionalment, el licitador podrà oferir també l’ensacat de ciment. Tota l’operació logística haurà de contemplar les mesures mediambientals més respectuoses entre les quals tecnològicament siguin viable”.

La quantia anual de la taxa d’ocupació a millorar pel licitador ascendeix a 158.785 euros sense IVA i tendrà una durada màxima de 18 anys, a comptar des de l’atorgament de la mateixa. L’explotació es farà per mitjà de concessió d’ocupació de domini públic portuari d’unes instal·lacions ja existents, amb una superfície total de 890 metres quadrats, incloent la parcel·la on s’ubiquen les dues sitges i les canalitzacions subterrànies.

#Foravila

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt