Ara llegint
Marratxí habilita més de 900.000 euros per ajudar a comerciants i autònoms perjudicats per la pandèmia

Marratxí habilita més de 900.000 euros per ajudar a comerciants i autònoms perjudicats per la pandèmia

Empresaris, autònoms i associacions del terme municipal de Marratxí ja poden demanar les subvencions habilitades especialment per protegir l’activitat econòmica local de l’impacte de la Covid-19. La finalitat d’aquestes subvencions és ajudar als empresaris, autònoms i associacions del municipi a afrontar els efectes econòmics adversos que les mesures sanitàries adoptades per contenir la propagació de la Covid-19 els hagin pogut causar.

L’objectiu de l’Ajuntament és donar suport al teixit productiu i social per a minimitzar l’impacte i aconseguir que, fins que es produeixi una normalització en l’activitateconòmica local, es conservi el teixit empresarial i laboral local.

El crèdit pressupostari total màxim per a la subvenció és de 927.276,88 euros, que es reparteixen de la següent manera:

a) 398.000,00 euros s’aportaran per l’Ajuntament de Marratxí

b) 264.638,44 euros s’aportaran pel Govern Balear

c) 264.638,44 euros s’aportaran pel Consell Insular de Mallorca

El termini per a la presentació de sol·licituds serà d’un mes, comptador des de l’endemà de la publicació de les presents bases i convocatòria en la pàgina web municipal, fet que es va produir el passat dissabte, dia 8 de maig.

Els possibles beneficiaris podran sol·licitar fins al 100% del total de les despeses que aportin per a la seva subvenció, fins a un import màxim individualitzat per persona o entitat beneficiària de:

1. Empreses amb menys de 5 treballadors: 1.000 euros

2. Empreses amb entre 5 i 15 treballadors: 1.500 euros

3. Empreses amb més de 15 treballadors: 2.000 euros

4. Empreses relacionades amb la creació, producció, distribució i exhibició cultural i/o artesanal: 2.000 euros

Destinataris

Podran ser beneficiàries de la subvenció les persones físiques i jurídiques (empreses i autònoms) que hagin vist afectades les seves xifres de negoci per les restriccions aprovades per aturar l’expansió de la Covid-19.

Requisits

Les persones/entitats interessades en aquesta subvenció hauran de tenir el seu domicili fiscal i la seva activitat en el municipi de Marratxí. El període subvencionable serà el comprès entre l’1 d’agost de 2020 i l’últim dia hàbil per a presentar una sol·licitud de subvenció.

Les sol·licituds es formalitzaran per escrit en model normalitzat de sol·licitud i es poden presentar tant de forma telemàtica en la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí com també de manera presencial el Registre General o les Oficines Municipals d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Marratxí, que es farà amb cita prèvia mentre estiguin vigents les mesures de contenció de la Covid-19.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt