Ara llegint
Sant Josep adjudica per 541.000 euros el servei de manteniment dels 69.000 metres quadrats de parcs i jardins del municipi

Sant Josep adjudica per 541.000 euros el servei de manteniment dels 69.000 metres quadrats de parcs i jardins del municipi

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia ha posat en marxa un nou servei de jardineria i manteniment de jardineria que es farà càrrec de les 2.000 zones verdes del municipi. Aquesta és la primera vegada que es treu a licitació aquest servei, fet que permetrà «millorar l’estat general dels nostres parcs i jardins i fer una gestió planificada de tots ells, sobretot el seu manteniment diari, que fins ara es feia mitjançant encomanes puntuals», ha dit el tinent d’alcalde d’Obres i Manteniment, Pere Ribas.

El contracte de gestió i manteniment dels parcs i jardins de Sant Josep tendrà un cost anual de 541.220 euros i ha estat adjudicat a l’empresa Mespisa per dos anys amb opció a pròrroga d’un tercer.

Segons s’especifica al contracte, els nous operaris s’ocuparan del manteniment dels jardins, solars, jardineres i escocells, englobats tots aquests elements en el que es denomina zones verdes. En total, es tracta de 69.000 metres quadrats que comprenen, entre altres, 3.148 arbres, a més d’arbustos, bardisses i herbàcies.

Entre les primeres tasques que té encomanades la nova empresa concessionària és desenvolupar un inventari de tots els espais verds municipals, que també s’haurà de mantenir actualitzat, amb un termini d’un mes des de l’inici del contracte.

L’empresa està obligada a contractar sis jardiners i un tècnic encarregat del servei, junt amb els vehicles necessaris per als seus desplaçaments. Amb aquest personal, es compromet a realitzar la neteja i manteniment generals de les zones verdes dos cops per setmana, la poda dels arbres inventariats dos vegades l’any, a més dels arbusts i mates, que s’hauran de podar o retallar cinc vegades, a més de tots els desbrossaments, recs, tractaments i reposicions necessaris.

Entre les millores proposades, el servei de jardineria elaborarà els projecte d’enjardinament dels terrenys annexes a l’escoleta Es Vedranell i el jardí de Can Burgos, per tal que es pugui executar en un futur. Mespisa també proporcionarà assessorament en matèria de plagues i fertilitzants ecològics, a més de l’ompliment dels escocells amb paviment drenant per tal d’evitar caigudes i acumulacions de fems.

«Estam segurs que disposar d’un servei de jardineria ens farà donar un salt qualitatiu molt important en l’estat general de les zones verdes del municipi, un canvi a millor que la ciutadania notarà des de ben aviat», ha insistit Ribas.

Des de l’Ajuntament han destacat que amb aquest nou contracte es generaran nou llocs de feina directes (sis a jornada complerta i tres a temps parcial) i s’ha mirat que la concessionària prioritzi la contractació de persones formades al municipi per aquestes feines. A més, l’Ajuntament ha volgut apostar per un servei més respectuós amb el medi ambient, afavorint l’ús d’espècies autòctones i de baix consum d’aigua, prioritzant els sistemes de control biològic de plagues en comptes de productes fitosanitaris, aprofitant materials d’origen local per a les cobertures o abonaments i incorporant vehicles i maquinària elèctrica.

#Foravila

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt