Ara llegint
Sanció de 10.000 euros per a un xibiu ubicat al Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa

Sanció de 10.000 euros per a un xibiu ubicat al Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa

La Conselleria de Medi Ambient i Territori ha fet pública la sanció de 10.000 euros al xibiu de l’empresa Experimental Beach Ibiza, situada al Parc Natural de Ses Salines, per una infracció administrativa greu, d’acord amb la Llei 5/2005 per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO).

La Direcció General d’Espais Naturals va iniciar l’expedient sancionador per execució d’activitats i serveis que incomplien les regulacions per a l’adequació ambiental de les activitats i concessions en sòl rústic. L’empresa va instal·lar altaveus a l’exterior del restaurant, va utilitzar la part posterior com a magatzem, va instal·lar càmeres de vigilància, així com una dutxa i un sistema de protecció contra els mosquits, segons va poder demostrar.

L’empresa denunciada va reconèixer la infracció i va sol·licitar pagar la multa dins del període voluntari, per la qual cosa, i d’acord amb la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú, es permet una rebaixa del 40% de la quantia inicial. Així, l’empresa ha abonat 6.000 euros.

El pagament de la sanció no eximeix de la restauració del medi natural i la reposició en el seu estat anterior. La restauració ambiental constitueix una eina primordial per a la mitigació dels danys produïts per determinades activitats desenvolupades en el medi natural. Aquests processos afavoreixen la dinàmica de recuperació d’àrees degradades dels ecosistemes.

L’empresa, per tant, haurà de dur a terme les actuacions dins els terminis establerts a la resolució i demanant els permisos i autoritzacions que fossin necessaris. Els Agents de Medi Ambient faran el seguiment del compliment de les mesures de restauració dictades.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt