Ara llegint
Sant Antoni redacta un pla per harmonitzar el paisatge del nucli històric

Sant Antoni redacta un pla per harmonitzar el paisatge del nucli històric

L’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany ha tret a licitació l’assistència tècnica per a la redacció del Pla de qualitat del paisatge del casc urbà de la localitat amb l’objectiu de dotar d’uniformitat el conjunt del centre històric i promoure una imatge positiva del municipi, com també per dinamitzar i protegir els actius i els valors de Sant Antoni.

El pla farà referència a la realització d’actuacions sobre tots els elements públics i privats que transformen el paisatge urbà, així com a la regulació dels mateixos mitjançant ordenances que s’inclouran en els instruments del seu planejament o en ordenances complementàries que millorin la qualitat de l’espai públic.

L’àmbit d’actuació d’aquest pla és la zona delimitada entre els carrers Ramón y Cajal, Soledad, Mar i el Passeig de la Mar. El pla inclou també els carrers Vara de Rey, Cervantes i Soledad com a eixos estructurals de l’àrea d’influència directa, a més de les seves prolongacions fins a la façana marítima.

Els serveis d’arquitectura, enginyeria, planificació urbana, arquitectura paisatgística, així com consultors en ciència, tecnologia, assajos i anàlisis tècniques tendrà un cost de 50.000 euros i un pla d’execució de quatre mesos.

El tinent de batle i regidor d’Obres Públiques de l’Ajuntament de Sant Antoni, Joan Torres, ha explicat que l’objectiu d’aquesta mesura és de “definir una bateria d’actuacions necessàries per garantir la recuperació, preservació, millora i posada en valor del paisatge urbà” i que el casc de Sant Antoni i la seva àrea d’influència tenguin una uniformitat i harmonia que permeti potenciar el seu posicionament turístic i el converteixi en un indret de referència pel que fa a la qualitat de vida dels seus moradors.

@Foravila_IB
#Foravila

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt