Ara llegint
Un pla per recuperar les zones humides a 28 depuradores de les Illes Balears

Un pla per recuperar les zones humides a 28 depuradores de les Illes Balears

L’Agència Balear de l’Aigua ha restaurat la llacuna de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Sant Joan de Labritja en el marc del Pla d’acció per a la millora de la biodiversitat de les depuradores de les Illes Balears redactat per l’organització WWF. El Pla proposa recuperar les zones humides associades a 28 depuradores gestionades per l’Agència.

La restauració a la llacuna de la depuradora de Sant Joan ha tengut com a finalitat la millora de l’hàbitat per a la biodiversitat aquàtica i, en particular, les aus aquàtiques que requereixen llacunes d’aigua dolça. Per a això, s’ha retirat la vegetació actual exòtica i s’ha substituït per vegetació autòctona característica de zones humides mediterrànies d’aigua dolça. Concretament, s’ha realitzat una plantació de boga (Typha spp.), lliri groc (Iris pseudacorus) i jonc d’estany (Scirpus lacustris).

Així mateix, s’està impulsant una xarxa de voluntariat i ciència ciutadana per realitzar un seguiment de la biodiversitat d’aquesta llacuna i de la resta vinculades a depuradores gestionades per l’Agència. En aquest sentit, el biòleg Jaume Estarellas ha iniciat un seguiment de forma voluntària per inventariar la biodiversitat d’aquesta llacuna al llarg del temps.

Així, en els recomptes realitzats durant octubre i novembre, s’ha constatat la importància d’aquesta llacuna per albergar una rica biodiversitat aquàtica. Destaca la identificació d’una diversa comunitat d’odonats (Sympetrum striolatum, Ashna mixta), papallones (V. atalanta, P.rapae i P. Aeregia), així com aus: xàtxero cendrós (Motacilla cinerea), rossinyol bord (Cettia cetti) o el cegall menut (Lymnocryptes minimus).

En particular, ha estat molt rellevant la presència del cegall menut atès que és una au aquàtica migratòria escassa a l’Estat que requereix zones humides poc profundes amb bona cobertura vegetal. La presència d’aquesta au a la llacuna de la depuradora corrobora la importància d’aquests espais i la seva funció tant per a la depuració de les aigües com d’hàbitat natural.

El cost de l’actuació ha estat de 47.812,64 euros (amb IVA), incloent-hi diverses actuacions de millora de les instal·lacions de sanejament com la renovació del decantador de l’EDAR, la reforma de la reixa d’airejament, recirculació de fangs i una nova instal·lació elèctrica associada a les actuacions.

L’Agència Balear de l’Aigua continuarà durant l’any 2022 amb la implantació del seu Pla d’acció per a la millora de la biodiversitat de les depuradores mitjançant una actuació de millora de les EDAR de Cala Sant Vicent i les llacunes associades amb un import de 199.685,67 euros (amb IVA)

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt