Ara llegint
Artà posa en marxa una campanya de conscienciació sobre el valor de l’aigua

Artà posa en marxa una campanya de conscienciació sobre el valor de l’aigua

Artà posa en marxa una campanya de conscienciació sobre el valor de l'aigua

Amb el missatge “Estalvia, l’aigua és un bé comú”, l’Ajuntament d’Artà ha dissenyat i posat en marxa una campanya de conscienciació sobre el valor de l’aigua, la seva escassetat i la transcendència que té una correcta gestió del recurs per a tothom. La delicada situació hidrològica en la que es mou la comunitat autònoma en general, i la comarca d’Artà en particular, afegida a la conjuntura climàtica i a l’arribada de l’estiu, ha propiciat la necessitat de reforçar el missatge d’alerta, posant especial èmfasi en la gestió i estalvi d’aigua per part de la població.

L’Ajuntament ha iniciat aquesta campanya aquest 21 de juliol. Una iniciativa que entronca amb les accions de ‘millora, gestiona, estalvia’ que des de fa uns anys es promouen de forma prioritària des del punt de vista de la sensibilització, a més d’altres accions com la millora de la xarxa de distribució i consum o la recerca de noves fonts de captació contemplades en el Pla municipal de gestió sostenible de l’aigua.

El missatge (‘Estalvia, l’aigua és un bé comú’) parteix de la preocupació per la minva de les reserves hídriques per demanar un esforç des de la responsabilitat a tota la gent que consumeix aigua al municipi, des dels habitants habituals, fins els de temporada i vacacionals o esporàdics. 

S’ha editat un material gràfic (pòster, díptic, panells, clauer, vídeos…) destinat a arribar a tota la gent que consumeix aigua al municipi. Per començar, s’enviarà una carta a les famílies residents a Artà i a la Colònia a través de les escoles d’estiu. Així mateix, es remetrà un escrit a totes les estades turístiques vacacionals (ETV) a través de les agències i immobiliàries que les gestionen.

Aquesta carta conté el díptic informatiu, editat en quatre idiomes, amb un avís sobre la situació que viu el municipi i amb una sèrie de consells pràctics domèstics per a un consum eficient d’aigua. Així mateix es farà arribar a cada propietari d’ETV un clauer en forma de gota d’aigua amb el lema de la campanya per fer present aquest missatge cada vegada que s’obre l’habitatge.

Des de l’Ajuntament es considera imprescindible aquesta franja de població en ser gent que roman uns dies al municipi i, generalment, no té una percepció real de la situació del recurs, per la qual cosa es fa necessari transmetre-se-la. Consells com dutxar-se i no omplir la banyera, no emprar el vàter com a paperera o tancar el grifó quan ens rentam les dents, entre d’altres, figuren al díptic.

Exemple des de les bones pràctiques de la gent

Una altra vessant de la campanya és l’exposició itinerant sobre el cicle urbà de l’aigua a Artà i a la Colònia. L’exposició, formada per una dotzena de panells, es col·locarà a punts estratègics dels dos nuclis de població durant deu dies. S’hi explica també la gestió de l’aigua a través dels comptadors intel·ligents i mostra diferents missatges de gent del poble sobre què es pot fer amb el consum d’aigua, convidant a l’estalvi i posant com exemple les seves pròpies bones pràctiques. L’exposició permet que les persones visitants expressin el seu parer al respecte sobre un panell en blanc en el podran deixar les seves reflexions, fent partícip així a tothom que ho desitgi. La campanya serà difosa també a través de les xarxes socials de l’Ajuntament, i s’ha reforçat amb l’edició de tres vídeos curts amb els testimonis de tres persones del poble que diuen la seva sobre l’estalvi d’aigua.

Es tracta, en definitiva, de recordar que l’aigua és un bé comú i un objectiu prioritari sobre el qual s’ha de fer feina tot l’any, tot i que en estiu adquireix una major rellevància (increment de població i consum, climatologia adversa…) i, per tant, requereix d’un ús i un consum responsables.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt