Ara llegint
Artà subvencionarà les despeses de reparació dels danys causats per Juliette

Artà subvencionarà les despeses de reparació dels danys causats per Juliette

L’Ajuntament d’Artà ha signat amb el Consell de Mallorca un conveni de col·laboració per cooperar en les actuacions municipals adreçades als particulars especialment afectats per les conseqüències de la borrasca Juliette dels dies 26 a 28 de febrer de 2023. L’Ajuntament estudiarà la possibilitat d’aprovar una línia d’ajudes que es destinarà a aquelles persones que acreditin documentalment, justifiquin i valorin quantitativament aquests danys.

Per això, l’Ajuntament primer ha de saber la quantitat de gent afectada que pugui ser objecte d’aquesta compensació i, en tenir una relació, estudiarà els casos i fixarà les quantitats. Les persones interessades han estat cridades a presentar en breu informació relativa a les conseqüències que patiren.

Les actuacions subvencionables, segons el conveni, són les següents:

– Actuacions de neteja d’arbrat en finques de titularitat particular. S’inclou poda, tala i replantació, sempre que sigui possible de la mateixa espècie. 

– Actuacions de reparació i reconstrucció en edificis, como per exemple teulades, porxades, parets, tancaments, portes i finestres. 

– Actuacions de caràcter etnològic: elements construïts amb materials i tècniques tradicionals, principalment, els vinculats a la captació, conducció, aprofitament, i emmagatzemament de l’aigua, i altres elements que es detallen a continuació: canals, fonts, pous, sínies, claveguerons, sèquies, canaleta, aljubs, basses, bassals i safaretjos, molins d’extracció d’aigua i molins d’aigua, colls de cisterna, abeuradors, torrents, ponts, pedres, pedres passadores, guals empedrats, eres de batre, els miradors, forns de calç, cases de neu, forns de carboner, barraques de carboner (elements de pedra), marges i parets de pedra en sec, marges i parets de pedra en sec de camins, barraques de pedra en sec, molins de vent, etc.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt