Ara llegint
ASAJA al·lega contra el nou PORN del Parc de Llevant per considerar que restringeix els usos agraris

ASAJA al·lega contra el nou PORN del Parc de Llevant per considerar que restringeix els usos agraris

ASAJA-Balears ha informat avui que va registrar la setmana passada un escrit d’al·legacions contra el nou Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals de Llevant (PORN), on s’amplien els límits del Parc Natural de la Península del Llevant, per considerar que és molt més restrictiu als usos agraris que la mateixa Llei agrària vigent a Balears i que, a més, no compleix amb l’obligació de regular els usos agraris admesos en sòl rústic, redueix la possibilitat de realitzar infraestructures agràries i ramaderes, disminueix les possibilitats de millorar la renda agrària , dificulta la implementació de les activitats agràries i complementàries ia més posa en reg la possibilitat de rebre ajuts de la propera PAC.

En aquest escrit, l’Organització Professional Agrària assegura que, si s’aprovessin les noves zonificacions, això suposaria la pèrdua de drets i un prejudici a les explotacions agràries.

“Estimam que afectaria un 80% de la superfície total de la zona. És una restricció que no existeix ni a la Serra de Tramuntana”, afirma Joan Simonet, gerent d’ASAJA-Balears.

En aquesta línia, a més, les activitats de transformació i venda directa estarien limitades a edificacions ja existents, sense possibilitat d’ampliació. “La resta d’activitats complementàries, que fins ara estaven sotmeses a l’Interès General, directament serien inviables”, afegeix Simonet.

Per tot això, des d’ASAJA-Balears es considera “innecessària” l’ampliació del Parc Natural de la Península del Llevant, ja que no augmenta la protecció dels espais i que la urgència real és “redactar de manera consensuada els plans de gestió de cadascuna de les zones de la xarxa Natura ja existents”, explica el gerent de l’organització.

Entre les al·legacions registrades per l’organització es troben també fer canvis a l’articulat del decret, sol·licitant que hi hagi dos representants de les organitzacions professionals agràries en la presa de decisions; així com que es revisin les zonificacions i que les pastures d’arbustos i arbrada passin a la categoria d’ús compatible i que es fomenti el desenvolupament de l’activitat agrària i ramadera a les zones d’ús limitat i ús compatible.

A més, tal com subratlla a les seves al·legacions ASAJA-Balears, “en els darrers anys l’activitat agrària i ramadera a l’illa ha anat disminuint i la situació a l’entorn del Parc del Llevant és encara més greu”. Per tot això, el PORN “no s’hauria de limitar a mantenir una activitat residual, sinó que el seu objectiu hauria de ser centrar-se a recuperar nivells més elevats que contribueixin a la millora del paisatge, reduint el risc d’incendis així com ajudant a la conservació del sòl i tots els serveis ambientals que ofereix lactivitat agrària”.

Joan Simonet puntualitza, a més, que la prohibició de noves places d’allotjaments turístics que impulsa el decret, “no han d’afectar els agroturismes i les possibles agroestances, ja que són activitats complementàries de la pròpia activitat agrària”.

Un altre dels aspectes claus a modificar té a veure amb l’articulat previst dins l’apartat del règim urbanístic.

Sosté ASAJA que segons la redacció del PORN, la limitació que es vol imposar reduiria les superfícies de possible implantació en més de 80%, ja que la major part del parc està qualificat com a zona dús limitat. Per tot això, sol·liciten que les construccions agràries necessàries per desenvolupar l’activitat agrària es puguin autoritzar també en terrenys d’usos limitats”. A més, “s’han de permetre ampliacions als edificis ja existents per poder adaptar-los a les condicions de treball que requereixin les normatives de sanitat i seguretat oa les de binestar animal, per la qual cosa es proposa que es puguin ampliar de manera justificada fins a un 35% del seu volum inicial”.

ASAJA-Balears espera que s’admetin a tràmit aquestes al·legacions i que es modifiqui el Pla d’ordenació dels recursos naturals de Llevant tenint en compte les necessitats del sector.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt