Ara llegint
El Consell eliminarà els punts inundables de la variant de Sant Llorenç

El Consell eliminarà els punts inundables de la variant de Sant Llorenç

El Departament de Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca ha explicat avui a l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar el projecte que ha redactat per ampliar la capacitat hidràulica de la variant de la carretera de Manacor (Ma-15) al seu pas per l’entorn del municipi i unes altres catorze actuacions dutes a terme al terme, amb un pressupost de més de 4 milions euros.

El projecte, un treball coordinat entre l’Administració local i l’Administració insular, se centra en tres eixos. En primer lloc, en la construcció de quatre marcs addicionals al ja existent sota la variant. El Pla Hidrològic actual obliga a preveure cabals del torrent equivalents a 500 anys de període de retorn per fer el càlcul del projecte, i per aconseguir-ho era suficient amb la instal·lació de dos marcs addicionals; però l’envergadura de les inundacions que es produïren el 9 d’octubre de 2018 a Sant Llorenç varen arribar als 800 anys de període de retorn. «Per intentar prevenir les conseqüències de futures noves riuades, des del Departament hem volgut anar més enllà i s’ha dissenyat un projecte dimensionat per un període de retorn que supera els 1.000 anys», ha afirmat el conseller de Mobilitat i Infraestructures, Iván Sevillano. 

A més, preveu construir dues basses d’infiltració i laminació. Una, ubicada sota l’Ma-15, que donaria cabuda a un volum de 35.575 metres cúbics. Amb la funció de retenir i pacificar el flux de l’avinguda de les aigües tant a l’interior del municipi com en direcció a Son Carrió i zones limítrofes.

En el projecte s’inclou també la construcció d’una segona bassa d’infiltració d’aproximadament 5.000 metres cúbics a l’entrada al nucli urbà de Sant Llorenç (Ma- 15F). Aquesta bassa servirà per retenir i laminar el volum d’aigua procedent del torrent de Sa Blanquera i en el futur formarà part de la desviació, necessària, de la llera fora de casc urbà.

La proposta del Departament de Mobilitat i Infraestructures preveu també millorar el drenatge de la zona de la rotonda de Sant Llorenç cap a Son Carrió, on hi ha el pont que travessa la via verda, l’obra consisteix en col·locar conduccions i diverses arquetes als dos costats de la via per recollir l’aigua procedent de la baixada de la Ma-15, de la carretera a s’Illot (Ma-4022) que ve del nucli urbà, així com de la carretera de Son Carrió i dels camps adjacents, per dirigir-la cap a la bassa d’infiltració. 

El projecte, que ha de comptar amb un informe favorable de la Direcció General de Recursos Hídrics abans que el Consell l’aprovi, preveu un termini d’execució de 12 mesos i un cost de 4.415.278 euros.

A banda del projecte esmentat, i partint d’un informe de la UIB, el Departament de Mobilitat i Infraestructures del Consell ha efectuat una sèrie de millores en la xarxa de carreteres de l’entorn de Sant Llorenç. 

En concret, s’han instal·lat 31 senyals d’advertència en 15 punts amb risc d’inundació i s’ha ampliat el pas del torrent que travessa per davall del km 6,7 del camí de Calicant (Ma-3323). 

A més, el mes de gener es farà una altra actuació similar al km 0,6  de la mateixa via per ampliar la capacitat de pas del torrent amb un pressupost de 123.300 euros.

#Foravila

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt