Ara llegint
Els Serveis Socials de Felanitx fan balanç: el 5% de la població ha necessitat atenció

Els Serveis Socials de Felanitx fan balanç: el 5% de la població ha necessitat atenció

L’Ajuntament de Felanitx a través dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics ha atès un 5 % de la població del municipi. La vintena de treballadors d’aquest departament ha atès a les oficines de Felanitx i Portocolom, recentment renovades, tota classe de demandes de caràcter social veient incrementades les consultes a través d’aplicacions mòbils i les xarxes socials.

Durant l’any 2021 s’han atès de forma puntual un total de 959 persones i s’han realitzat uns 700 registres. Són persones que han demanat informació i orientació per a qualsevol tràmit amb les diferents administracions, com poden ser pensió no contributiva de jubilació o invalidesa, renda social, ajudes de lloguer o ajudes individuals entre d’altres.

L’any passat, referent a atenció a la infància, família i persones soles han rebut suport un total de 509 persones o famílies que s’han trobat en situació de crisi. La majoria dels casos tractats no han demandat recursos econòmics, s’han centrat en dificultats personals i socials que els han impedit tenir un desenvolupament favorable en el seu dia a dia.

La regidora de serveis socials, Catalina Soler ha insistit que «des de l’Ajuntament de Felanitx estam al costat de les persones que d’una manera o d’altra ens necessiten. No deixam ningú enrere ni en la part econòmica, i ajudam als ciutadans i ciutadanes que tenen dificultats per trobar un lloc de feina, desatenció familiar, persones sense llar, problemes de salut amb impossibilitat de treballar entre d’altres»

Felanitx ha fet feina conjuntament amb l’IMAS amb l’atenció a 25 menors corresponents a 14 famílies afectades per situacions de maltractament. D’altra banda, 52 persones han rebut suport d’orientació laboral; 93 han rebut suport individual i/o familiar relacionat amb dificultats en l’àmbit personal, relacional, de convivència i/o familiar on hi ha menors; 15 persones han sol·licitat ajuda per resoldre dificultats d’adaptació al sistema educatiu/formatiu; mentre 89 persones immigrants han sol·licitat un informe d’arrelament per poder accedir a l’autorització de residència i treball.

Així mateix, hi ha persones i famílies que per la seva situació necessiten un suport econòmic puntual de forma urgent. Serveis socials en aquest sentit ha donat ajudes econòmiques a un total de 85 famílies, amb un import total de: 59.163,39 €.

Un dels serveis específics inclosos en els Serveis Socials Comunitaris Bàsics de Felanitx és el d’atenció psicològica que durant el 2021 ha atès 76 persones. Des del servei d’ajuda a domicili (SAD) s’han atès a 92 persones amb manca d’autonomia personal, amb dificultats de desenvolupament o amb problemes familiars especials. A més s’han atès a 57 persones a través del servei SAD Urgent. Aquest servei dóna suport durant sis setmanes a les persones majors que necessiten un suport puntual després de rebre l’alta hospitalària. També s’han realitzat 11 sol·licituds d’ingressos a residència temporals.

Un total de 149 persones han estat ateses a través del servei de teleassistència domiciliària (TAD)

D’altra banda, a serveis socials hi ha l’atenció comunitària que atén a grups de persones que tenen una repercussió més enllà del benefici personal. S’ha intervingut en l’àmbit grupal amb adolescents d’entre 13 i 17 anys i realitzat tallers i activitats a l’estiu amb els joves. També s’ha dut a terme el programa ALTER, programa educatiu que treballa amb menors de 16 anys que necessiten una resposta educativa alternativa a l’escolarització convencional amb un total de 18 participants. Es fa feina a partir de classes teòriques i pràctiques. Compartint temps al centre de secundària i a una empresa del municipi.

Per finalitzar des de serveis socials s’ha continuat fent feina amb el Consell d’Infants de Felanitx on han participat uns 50 infants. Durant el curs 2020/21 s’ha fet feina a les aules de 5è i 6è dels cinc centres de primària del municipi.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt