Ara llegint
Felanitx aprova el Pla Especial que permetrà crear un parc arqueològic als Closos de Can Gaià

Felanitx aprova el Pla Especial que permetrà crear un parc arqueològic als Closos de Can Gaià

L'Ajuntament de Felanitx aprovarà inicialment el Pla Especial de Protecció del BIC del jaciment dels Closos de Can Gaià, situat a Portocolom, en la plenària del mes de novembre. Aquest pla especial és l'instrument urbanístic que permetrà el desenvolupament del futur parc arqueològic. Actualment, el jaciment dels closos de Can Gaià té la màxima protecció, BIC, per la qual cosa no es permetria cap tipus de construcció en els terrenys, la majora d'ells, en sòl rústic. Amb l'aprovació d'aquest Pla, es pretén protegir més l'indret a més de poder fer amb millors condicions la divulgació de la feina que desenvolupen arqueòlegs i voluntaris i poder-la mostrar a la ciutadania. El batle de Felanitx, Jaume Monserrat ha manifestat «amb l'aprovació inicial del PEP dels closos crearem una eina bàsica que és poder fer com a primera acció comprar terrenys inclosos en tot l'àmbit del jaciment. Una vegada aprovat es podrà començar a dissenyar la construcció d'un equipament cultural que servirà com a centre de recopilació d'informació i un futur centre de divulgació. Si el Govern hagués donat els doblers promesos als Closos, ja podríem començar la nova fase» Una vegada aprovat el Pla Especial de Protecció dels Closos de Can Gaià es podria construir al jaciment un centre on hi hauria sala d'exhibicions, oficines, sala d'espera, laboratori i altres serveis necessaris per als historiadors dedicats a la recuperació o a l'estudi del conjunt prehistòric. També es milloraria la fragmentació dels terrenys i es podrien expropiar parcel·les privades per a incorporar-les com a terrenys públics del jaciment. Recordem que l'any 2019 es va du una primera aprovació del pla especial de protecció dels Closos de Can Gaià que va presentar una sèrie de deficiències que han estat actualment revisades i esmenades.

L’Ajuntament de Felanitx aprovarà inicialment el Pla Especial de Protecció del BIC del jaciment dels Closos de Can Gaià, situat a Portocolom, en la plenària d’aquest mes de novembre. Aquest pla especial és l’instrument urbanístic que permetrà el desenvolupament del futur parc arqueològic.

Actualment, el jaciment dels closos de Can Gaià té la màxima protecció, BIC, per la qual cosa no es permetria cap tipus de construcció en els terrenys, la majora d’ells, en sòl rústic. Amb l’aprovació d’aquest Pla, es pretén protegir més l’indret a més de poder fer amb millors condicions la divulgació de la feina que desenvolupen arqueòlegs i voluntaris i poder-la mostrar a la ciutadania.

El batle de Felanitx, Jaume Monserrat ha manifestat que «amb l’aprovació inicial del PEP dels closos crearem una eina bàsica que és poder fer com a primera acció comprar terrenys inclosos en tot l’àmbit del jaciment. Una vegada aprovat es podrà començar a dissenyar la construcció d’un equipament cultural que servirà com a centre de recopilació d’informació i un futur centre de divulgació. Si el Govern hagués donat els doblers promesos als Closos, ja podríem començar la nova fase»

Una vegada aprovat el Pla Especial de Protecció dels Closos de Can Gaià es podria construir al jaciment un centre on hi hauria sala d’exhibicions, oficines, sala d’espera, laboratori i altres serveis necessaris per als historiadors dedicats a la recuperació o a l’estudi del conjunt prehistòric. També es milloraria la fragmentació dels terrenys i es podrien expropiar parcel·les privades per a incorporar-les com a terrenys públics del jaciment.

L’any 2019 es va dur a terme una primera aprovació del pla especial de protecció dels Closos de Can Gaià que va presentar una sèrie de deficiències que han estat actualment revisades i esmenades.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt