Ara llegint
Finalitzen les obres de recol·locació de les pedres del moll de la Duana de Portocolom

Finalitzen les obres de recol·locació de les pedres del moll de la Duana de Portocolom

El Govern Balear ha emès avui un comunicat en el qual assegura que les obres de reparació  reparació i rehabilitació de la zona del Moll de La Duana a Portocolom, s’estan executant a bon ritme.

Ports IB va iniciar les obres el passat 13 d’octubre després debatre les condicions del projecte dins el marc de la comissió de seguiment, assistència tècnica i àrea de patrimoni del Consell de Mallorca.

En aquest sentit, la prova d’empedrat va comptar amb l’aprovació dels tècnics de Patrimoni, així com dels representants d’ARCA i del Gremi de Margers que també hi eren presents, segons recorden.

Les obres que s’estan duent a terme són les incloses al modificat del projecte redactat per PortsIB per tal d’incloure les determinacions estipulades als informes de Patrimoni i l’adaptació de les partides d’obra a la realitat descoberta a les prospeccions realitzades.

El passat dilluns dia 18 d’octubre es varen iniciar les feines de retirada de les pedres del moll i del paviment de pedra seguint les instruccions de la Direcció d’Obra i amb la conformitat de l’equip tècnic del consell i dels membres de l’assistència arqueològica i etnològica. Es varen desmuntar, enumerar i classificar totes les pedres del tram del moll.

En aquest moment ja s’ha acabat l’excavació i les feines a la mar de reconstrucció de la nova secció dels molls. I ahir mateix varen finalitzar també els treballs de recol·locació de les pedres del moll, amb la satisfacció de tot l’equip tècnic pel bon resultat obtingut. Pel que fa a la col·locació de la primera filera submergida s’ha realitzat amb busos supervisats i dirigits pels professionals de l’equip tècnic.

Per al Govern Balear, les actuacions han començat tal com estaven previstes: pel desmuntatge pedra a pedra del cantil del moll i de les pedres que el conformen, així com del paviment, per tal de poder posteriorment executar les actuacions de reforç i posterior muntatge de nou del moll i la reconstrucció de l’empedrat. Les obres es realitzen per trams, començant en primer lloc per la part més propera a les barraques de Sa Bassa Nova, que ja ha finalitzat. Ara es continua avançant cap a la part més propera al Moll gros i la previsió és que el projecte pugui finalitzar el mes de març.

El projecte preveu aquestes millores:

• S’utilitzaran les tècniques constructives determinades pel Consell per a recol·locar les pedres que conformen l’empedrat del moll de La Duana amb junta en capserrat, és a dir, realitzant un fals escaire amb el qual es prenen els angles oberts que van conformant les juntes de les pedres. Per aconseguir-ho les pedres s’hi hauran d’obrar per tal d’assegurar que es toquin perfectament entre si deixant unes juntes mínimes i ben estretes.
• Les juntes es realitzaran amb un abeurat de morter de calç i arena.
• Es retirarà la plataforma de formigó instal·lada als anys 80 per tal de reforçar la zona de treball de la grua que realitza l’avarada d’embarcacions.
• Quant a les pedres del cantil, tal com es determinava originalment al projecte, es numeraran i, un cop dutes a terme les tasques de reforç de l’estructura interna, es tornaran a col·locar en el mateix lloc original. En aquest cas, la millora consisteix a desmuntar i recol·locar les 3 filades de pedra que conformen el cantil, donat que les prospeccions determinaren l’especial valor de tot el conjunt (al projecte inicial es consideraven 2 fileres).
• A petició de la comissió de seguiment s’incorpora també una millora del parament vertical del moll de dona a la rampa i que no estava inicialment contemplat.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt