Ara llegint
Manacor posa en marxa el tractament terciari i potenciarà l’ús de l’aigua depurada

Manacor posa en marxa el tractament terciari i potenciarà l’ús de l’aigua depurada

Manacor posa en marxa el tractament terciari i potenciarà l'ús de l'aigua depurada

L’Empresa de Serveis del municipi de Manacor (SAM) ha posat en funcionament el tractament terciari a l’EDAR de Manacor, un objectiu prioritari dins les directrius del Pla de Gestió de la Demanda. 

Les obres per la implementació d’aquest tractament terciari varen començar dins el mes de setembre de l’any passat i, així com estava previst, s’ha posat en funcionament cinc mesos després. La inversió ha tengut un cost de 320.000 euros.

Així ho han anunciat aquesta setmana des de l’EDAR el batle de Manacor, Miquel Oliver; la presidenta de la SAM, Cristina Capó; i el vicepresident de la SAM, Sebastià Nadal. 

La implementació del tractament terciari permetrà la regeneració i la reutilització de l’aigua depurada per a potenciar els usos d’aigua depurada al municipi de Manacor. “Amb aquesta nova actuació completam les millores pel que fa al cicle de l’aigua, que permetran reutilitzar aigua depurada per a determinats usos públics com el rec i la neteja viària”, ha assegurat el batle de Manacor, Miquel Oliver, en roda de premsa. D’aquesta manera, ha explicat, s’evitarà l’ús de l’aigua potable per a aquests usos, una vegada entri en funcionament la planta potabilitzadora general. 

El tractament terciari que s’ha instal·lat a l’EDAR de Manacor consta de dos processos:

• el primer, un filtre de discs per filtrar les partícules en suspensió de matèria orgànica que encara es troben presents a l’aigua. El filtre de discs es composa de molts de filtres, un rere l’altre, per tal de retenir les partícules de matèria orgànica que no han estat eliminades als processos anteriors i que es troben en suspensió a l’aigua;

• el segon, un tractament mitjançant ozó per realitzar una desinfecció completa d’aquesta aigua. El tractament mitjançant ozó es realitzarà a un dipòsit després del filtre de discs. L’ozó és un gas molt efectiu per a la desinfecció d’aigua, ja que a més d’eliminar bactèries i fongs també elimina virus. És un procés molt utilitzat per a l’obtenció d’aigua de qualitat per a diferents usos.

Qualitat de l’aigua

Aquesta implementació permet realitzar un tractament més a l’EDAR de Manacor per tal de millorar la qualitat de l’aigua retornada al medi. A més, la línia de tractament amb ozó permet reutilitzar uns 20 m3/hora, que al llarg de l’any seran més de 170.000 m3 que podran ser reutilitzats per a diferents usos entre els quals destaquen:

• pel reg de zones enjardinades i/o amb vegetació municipal.

• pels usos urbans i de neteja, com el camió de neteja del baldeig .

• per a usos agrícoles, com el reg.

• per a obres municipals.

• per altres usos industrials.

L’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Manacor és el resultat del projecte de millora i ampliació de l’antiga depuradora que es va acabar de construir l’any 1999.

Fins a l’any 2017 no es va començar a fer una millora de les instal·lacions per donar resposta a les necessitats que van sorgir durant els darrers anys, com l’augment de cabal d’aigua a tractar. És a partir del Pla de Gestió de la Demanda (2018) que es marquen les directrius a seguir i s’estableixen els objectius ambientals i organitzatius que s’han de dur a terme per a la gestió eficient i sostenible de l’EDAR de Manacor.

“El sistema de tractament terciari no és una obligació per llei, sinó que és una aposta d’aquest equip de govern per millorar la qualitat de l’aigua depurada que es retorna al medi i que també permetrà ser reutilitzada”, ha explicat la presidenta de la SAM, Cristina Capó. 

Altres millores

A més de la implementació del terciari, l’EDAR de Manacor ha tengut i tendrà altres actuacions de millora:

• La instal·lació d’un nou decantador centrífug i una bomba per a la impulsió de fangs deshidratats, que ja s’han adquirit, durant aquest 2023. Aquesta millora permetrà passar d’una capacitat de decantador centrífug de 6 m3/h a 15 m3/h; aquest fet permetrà un millor funcionament d’aquest tractament i de la planta en general.

• La tramitació de l’ampliació de l’EDAR, que ja es possible gràcies a què el Pla General està aprovat i així ho contempla. El Pla General permet l’ampliació de la planta i adequar les instal·lacions per a la població actual de Manacor dins els propers anys.

La importància d’aquestes iniciatives ve donada pel compromís i l’aportació de la SAM amb els valors de sostenibilitat i de millora del medi ambient; seguint el Pla de Gestió de la Demanda, i les directrius i polítiques ambientals europees, estatals i autonòmiques, ha conclòs el vicepresident de la SAM, Sebastià Nadal.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt