Ara llegint
Problemes amb la confirmació de les al·legacions a l’ampliació del parc natural de Llevant

Problemes amb la confirmació de les al·legacions a l’ampliació del parc natural de Llevant

El procés d’enviament i registre d’al·legacions a l’esborrany del Pla d’Ordenació de Recursos Naturals del parc natural de Llevant no dona a l’usuari cap nombre de registre o d’expedient que pugui fer servir el ciutadà per fer el seguiment del text presentat. Aquest medi ha pogut comprovar com ni sols s’envia un correu electrònic de confirmació en què es confirmi la correcta recepció de l’argumentació que impugna o millora alguns aspectes de l’esborrany. Aquest punt ha estat denunciat per particulars interessats a aportar les seves observacions. Tal com marca la llei en un procés administratiu d’exposició pública i al·legacions.

Segons informen diverses fonts, per la presentació de les diferents fonamentacions legals i ambientals que constitueixen les al·legacions, es fa fent servir un enllaç proporcionat per la conselleria de Medi Ambient i gestionat per la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat. https://www.caib.es/sites/participacio/ca/fcontacto/voleu_fer_alalegacions_al_projecte_de_decret_pel_qual_saprova_el_pla_dordenacia_dels_recursos_natu/

Aquest enllaç demana nom i llinatges, DNI, municipi i correu electrònic permetent la introducció del text de l’al·legació. Habilita també la possibilitat d’adjuntar un document o imatge addicional. Només un. Una vegada emplenat el formulari habilita l’activació del botó ENVIAR. Quan es fa l’única indicació que apareix és un missatge que diu “S’ha enviat el formulari satisfactòriament”. En cap moment s’expressa un número d’identificació de l’enviament, un codi amb data i hora de registre. Tots els consultats confirmen que a les seves bústies de correu electrònic, que és obligatori introduir per aportar les argumentacions, no ha arribat cap missatge de confirmació. I això malgrat que ja fa dies que les varen generar. Aquest fet ha generat incertesa i dubtes sobre si l’administració competent tindrà en compte o no el seu recurs.

Captura de la pantalla en el moment de remetre les al·legacions.

Davant aquesta situació alguns dels experts legals que han elaborat el text i les argumentacions jurídiques de les al·legacions, han manifestat la seva estranyesa. Entenen que aquest procediment no s’adequa al disposat a la llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú a les administracions públiques. La normativa obliga, entre d’altres, a les administracions autonòmiques. Aquesta garanteix el dret dels ciutadans al lliure i gratuït accés a l’administració d’una forma segura, eficaç, verificable i contrastable. Han recomanat als seus clients la presentació física dels recursos via registre oficial, correu electrònic certificat o burofax per evitar problemes a futur. Una persona que ha presentat al·legacions ha manifestat que “Hauran de solucionar aquesta irregularitat i prorrogar el termini pel temps que no ha funcionat com cal, o bé enviar abans d’exhaurir-se el termini, a cada persona, totes les certificacions d’haver rebut les al·legacions corresponents.”

Perits informàtics consultats s’han estranyat del sistema fet servir. En aquest cas no s’usa cap dels sistemes de registre digital (firma digital, DNI electrònic, clau electrònica…) que són habituals en els tràmits burocràtics. En la seva opinió són sistemes segurs, contrastats i verificats. Admeten que per alguns usuaris poden ser complicats i exigir processos previs com podria ser l’expedició i activació del DNI electrònic a les comissaries de la Policia Nacional. Altrament, manifesten que és evident la necessitat de lliurar a l’administrat un element que li permeti confirmar el seu enviament amb indicació de contingut, data i hora, com a mínim.

Vistes de la Talaia Moreia. (Foto: Xisco Simón)

La conselleria de Medi Ambient s’ha manifestat a través del seu gabinet de comunicació. Indica que “El dia d’avui hem rebut 167 al·legacions. Sobre el tema del procediment electrònic (…) millor (parlar) amb la direcció general de modernització i administració digital.” Per la seva part la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat, responsable de l’enllaç i el procediment problemàtic, té coneixement del tema. Indiquen que han tingut notícia del mateix i que dissortadament disposen de recursos limitats per arreglar-ho, ja que depenen dels serveis tècnics informàtics de la comunitat. Afegeixen que la seva intenció és afavorir la participació de la ciutadania en aquests processos i que, en cas de dubte, els ciutadans poden fer servir altres sistemes per presentar les al·legacions. Les entitats que disposin de qualsevol identificació digital ho poden fer de forma electrònica, rebent confirmació. Destaquen que tot s’ha remés a la conselleria de Medi Ambient. No descarten demanar a aquest departament que faci un acusament de rebut a cadascuna de les al·legacions presentades, malgrat que seria un procés manual.

El dia 7 de juny es va publicar l’anunci d’inici d’exposició pública del projecte de decret pel qual s’amplien els límits del parc natural de la península de Llevant i se n’aprova el Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN). L’ampliació del parc natural multiplica per 10 l’extensió de l’espai natural protegit, passant de les 1.658 hectàrees actuals fins a les 17.112 ha. D’aquestes, 10.918 corresponen a superfície terrestre i 6.194 a superfície marina

Vista de les muntanyes d’Artà. (Foto: Xisco Simón)

Entre altres entitats significades, la Federació Balear de Muntanya i Escalada (FBME) ha confirmat la presentació de fins a sis al·legacions a l’esborrany del PORN del parc natural de Llevant. Les limitacions a les pràctiques de senderistes i escaladors, la interrupció del GR222, la limitació d’accessos a la Talaia Moreia i els passos i camins que la vertebren, així com la petició de la consideració del muntanyisme, el senderisme i tots els seus derivats com a activitats tradicionals, i, per tant, permeses, dins l’àmbit del parc són algunes de les seves reivindicacions.

El futur PORN del parc natural de Llevant també estableix limitacions a altres activitats com la caça, la pesca, el busseig, les activitats nàutiques de lleure, la ramaderia, l’agricultura, l’explotació i aprofitament forestal i altres.

El darrer dia per a presentar al·legacions acaba el dijous dia 7 de juliol de 2022.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt