Ara llegint
Un pla per tenir guies de carrers actualitzades i més precises

Un pla per tenir guies de carrers actualitzades i més precises

El Consell de Mallorca, a través de la Direcció Insular de Suport i Coordinació Municipal, col·labora en el projecte d’implementació d’un servei estatal de geocodificació d’adreces, un procés que consisteix en associar una coordenada geogràfica a un registre de dades que conté informació de l’adreça. L’objectiu final és aconseguir un servei web amb unes guies de carrers actualitzades i estandarditzades, perquè els ajuntaments, la policia local o la ciutadania puguin fer una recerca més precisa.

La publicació de llistats de carrers és un servei públic cabdal per fer gestions administratives i prestar serveis, així com per a activitats comercials i estudis estadístics. Per tant, els noms del vials i les adreces, que solen canviar, s’han de mantenir actualitzats en la cartografia.  

La competència dels noms dels vials a l’Estat espanyol correspon als ajuntaments, que tenen l’obligació d’actualitzar-los i fer-los públics. Actualment, el Servei de Cartografia Municipal del Consell actua com a intermediari per actualitzar les dades i traspassar la informació a aquest projecte estatal. Recordem que aquesta Secció ja compta des de fa anys amb una cartografia de vials i adreces de molts d’ajuntaments de Mallorca. 

El projecte és d’àmbit estatal i hi participen institucions com l’Institut Geogràfic Nacional (IGN), l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i la Direcció General de Cadastre del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, així com altres comunitats autònomes, diputacions i ajuntaments de tot Espanya. 

Com que no hi ha una regulació tècnica per estandarditzar aquest servei, el projecte estatal pretén facilitar i apropar l’ús de guies de carrers de referència, que emprin formats universals i senzills de manejar, a més de definir serveis de geocodificació que permetin fer localitzar de manera directa les adreces.

Tot això tindrà, segons expliquen des del Consell de Mallorca, una gran utilitat per als consistoris, perquè puguin fer amb més precisió tasques que requereixin la recerca d’una adreça (com pot ser acudir a una emergència —en el cas dels serveis d’emergència—, redactar un informe urbanístic o localitzar una incidència), i per a la ciutadania és útil per a nombroses activitats comercials (localitzar clients, optimitzar rutes de repartiment, etc.) i estudis estadístics (per exemple, analitzar els resultats de les eleccions o fer estudi de la distribució de la població). Per tant, la publicació de guies de carrers hauria de ser un servei públic de primer ordre.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt