Ara llegint
Comencen els treballs d’excavació arqueològica al jaciment talaiòtic de Montefí

Comencen els treballs d’excavació arqueològica al jaciment talaiòtic de Montefí

Avui s’ha signat l’acta de replanteig perquè el dia 15 de maig comencin els treballs arqueològics per a la restauració i consolidació del talaiot 2 i la cova 4 del jaciment talaiòtic de Montefí (Ciutadella). Aquest projecte està finançat amb Fons Europeus procedents del mecanisme per a la Recuperació i Resiliència Next Generation EU, i té com a objectiu principal millorar la visitabilitat del jaciment. L’empresa Catarqueòlegs, SL. és l’encarregada de realitzar les excavacions.

L’estat de conservació, especialment el talaiot 2, presenta deficiències d’estabilitat estructural que en dificulten la visita. Aquesta intervenció pretén solucionar la problemàtica i millorar així l’experiència del visitant.

L’any 2015, el Departament de Cultura i Patrimoni del Consell Insular de Menorca va sol·licitar una sèrie d’ofertes tècniques per a la redacció del Projecte de Consolidació del talaiot 2 i la cova 4 de Montefí. Finalment, s’adjudicà a E. ARQ Enginyeria-Arquitectura, SLP la redacció d’aquests treballs.

Posteriorment, a l’octubre del 2017 es va realitzar un avantprojecte per a la sol·licitud de subvencions procedents de l’Estat espanyol per a la realització d’aquestes obres.

Actualment, el jaciment arqueològic de Montefí és propietat del Consell Insular de Menorca. El terreny adquirit per l’administració pública comprèn una extensió de 43.187 m2 on es troba l’àrea on es conserven la majoria de les estructures corresponents al jaciment arqueològic.

Poblat de Montefí

Montefí és un poblat talaiòtic de gran extensió que conserva actualment nombroses restes monumentals visibles sobre el terreny, entre les quals destaquen els tres talaiots. Amb l’objectiu de conservar el poblat, a més de potenciar-ne la difusió i posada del jaciment a disposició del públic, aquests treballs consistiran en:

  • Consolidació de les restes arqueològiques per a la seva conservació.
  •  Adequació de l’edifici per a la millora de la visita i interpretació.
  •  Activació del jaciment dins la xarxa de patrimoni històric visitable de Menorca.
  • Aprofundiment en el coneixement mitjançant la intervenció arqueològica.

Característiques de la intervenció

Atès que qualsevol actuació que es faci alterarà la configuració actual del monument, i que per consolidar l’estructura del talaiot 2 cal desmuntar-ne una part, es farà una excavació prèvia de la plataforma superior de l’edifici per poder estudiar el sistema constructiu utilitzat i, si fos necessari, adaptar les tècniques d’intervenció proposades a les noves dades obtingudes.

Igualment, s’intervindrà a la zona immediata al talaiot 2 i a la cova 4, ja que és possible que es puguin recuperar elements arquitectònics desplaçats de l’edifici. Entre el talaiot 2 i la cova 4, la zona d’intervenció serà prou àmplia per incloure l’àrea que comprèn la cova amb la finalitat de descobrir-ne l’accés original. L’excavació, per altra banda, permetrà la recollida científica de dades històriques que serviran de base per crear recursos interpretatius per a la visita (panells, etc.) amb un contingut rigorós.

En el cas de la cova 4, pot ser que no calgui l’excavació en sentit estricte, ja que es té constància del seu ús com a cisterna en temps recents i que, per tant, no conservi nivells arqueològics. En cas de confirmar-se aquesta reutilització, es farà un control arqueològic per valorar el tipus d’intervenció sempre consensuat amb el Servei de Patrimoni del Consell Insular de Menorca.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt