Ara llegint
Llum verda a la inscripció de Menorca Talaiòtica com a patrimoni mundial

Llum verda a la inscripció de Menorca Talaiòtica com a patrimoni mundial

El camí de Menorca Talaiòtica cap al seu reconeixement com a patrimoni mundial rep el recolzament decisiu de l’avaluació positiva d’ICOMOS, que al seu informe final recomana a la UNESCO la inclusió de la candidatura menorquina a la Llista de Patrimoni Mundial. Després d’aquest últim pas superat, serà el Comitè de Patrimoni Mundial qui decidirà finalment la seva inscripció durant la 45a sessió que se celebrarà a Riad, Aràbia Saudita, el mes de setembre. Les decisions del Comitè es prenen en aquest cas sobre la base dels informes i les recomanacions d’ICOMOS, per la qual cosa ja no hi ha cap obstacle perquè Menorca Talaiòtica sigui per fi patrimoni mundial.

Segons l’informe, fet públic el 10 de maig, Menorca Talaiòtica compleix els criteris III i IV requerits, sent el testimoni únic d’una cultura prehistòrica insular amb un repertori excepcional de monuments il·lustratius de les diferents etapes de la prehistòria. L’alta densitat de jaciments prehistòrics, el seu inusual nivell de conservació, i les construccions singulars de Menorca —les navetes funeràries, les cases circulars i les taules, juntament amb els talaiots i altres estructures— són considerats per ICOMOS una mostra excepcional d’arquitectura ciclòpia i la seva evolució al llarg de 1.500 anys, sent una important font de coneixement sobre la vida dels talaiòtics.

La distribució dels jaciments prehistòrics en el paisatge de Menorca és un altre dels punts clau, segons ICOMOS, ja que il·lustra una organització espacial encara apreciable avui dia, mostrant interconnexions visuals entre estructures ciclòpies amb possibles interpretacions sagrades, simbòliques i connotacions polítiques

 Reformulació positiva de la candidatura

A l’informe, ICOMOS mostra la seva satisfacció pel treball realitzat en la reformulació de la candidatura, atenent els requeriments que va enviar el 2017. Per a l’organisme, la documentació aportada és minuciosa, incloent-hi la justificació per seleccionar els components en sèrie, la definició dels límits dels béns i la creació d’àmplies zones d’amortiment, preocupacions clau del Comitè de Patrimoni Mundial en el seu moment.

ICOMOS també reconeix “el compromís evident amb la conservació d´aquest bé per part de l´Estat Part (Espanya) i la comunitat local”, valorant positivament l´estat de conservació dels béns i la protecció legal de la qual gaudeixen, basada en les designacions patrimonials, les àrees naturals protegides i el sistema d’ordenament territorial insular.

El sistema de gestió basat en la creació d’una entitat coordinadora participativa i integradora com l’Agència Menorca Talaiòtica, i el pla de gestió de Menorca Talaiòtica senten les bases per a l’adequada administració dels jaciments, segons manifesta ICOMOS.

ICOMOS és un dels organismes consultius que donen suport al Comitè de Patrimoni Mundial en el compliment de les seves funcions. És l’encarregat d’avaluar les noves candidatures, com ha estat el cas de Menorca Talaiòtica, i fa el seguiment de l’estat de conservació dels béns.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt