Ara llegint
El PORN d’es Trenc impulsa la restauració dels sistemes dunars

El PORN d’es Trenc impulsa la restauració dels sistemes dunars

El PORN d'Es Trenc impulsa la restauració dels sistemes dunars

El Consell de Govern ha aprovat avui el Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) del Parc Natural es Trenc – Salobrar de Campos. Un decret que té com a objectius principals preservar i restaurar el sistema platja-duna i prevenir l’espai d’aquelles activitats susceptibles d’accelerar els processos erosius naturals, així com fomentar i regular les activitats d’ús públic i d’interpretació ambiental que contribueixin a un millor coneixement, difusió i valoració de l’espai protegit.

Entre les actuacions previstes per assolir aquestes fites, s’hi troben, per exemple, la repoblació del sistema dunar amb vegetació autòctona i la seva reconstrucció geomorfològica per frenar-ne el procés erosiu i recuperar la funcionalitat ecològica d’aquest hàbitat. Així mateix, per frenar la regressió de la platja i augmentar la resiliència del sistema dunar, a les platges en recessió del parc natural i des Freus de ses Covetes es mantindrà la posidònia a l’arena durant tot l’any.

D’altra banda, el Pla d’Ordenació persegueix mantenir les activitats econòmiques tradicionals com la salinera, per la qual cosa ordena i regula l’espai d’aquesta activitat per mantenir el paisatge i conservar la segona zona humida més gran de Mallorca i els seus valors naturals i biodiversitat. Cal destacar que es Salobrar i ses Salines de s’Avall són dues zones humides de gran rellevància com a hàbitat per a les aus aquàtiques.

Un dels eixos principals del PORN és garantir un equilibri entre l’ús públic i la conservació dels valors del parc natural. Per aquesta raó, s’hi preveu un estudi de capacitat de càrrega, que s’ha d’elaborar en un màxim de tres anys des de l’aprovació del Pla d’Ordenació. Aquest document ha de tenir en compte especialment l’avaluació de l’estat de conservació de les platges i el litoral. Aquest estudi de capacitat de càrrega s’haurà d’actualitzar cada deu anys tenint en compte la dinàmica litoral i d’acord amb la superfície útil de la platja.

En aquesta línia, i en la de promoure un turisme sostenible i respectuós amb la conservació del parc, s’hi prohibeixen la creació de noves places d’allotjament turístic, nous equipaments turístics o l’ampliació dels existents i qualsevol increment dels serveis turístics.

L’àmbit territorial del PORN comprèn 3.780,29 hectàrees que formen part del parc natural, de les quals 1.442 ha constitueixen l’àmbit terrestre i 2.338,29 ha l’àmbit marí. El Pla d’Ordenació també comprèn —tot i que sense la categoria de parc natural— la franja natural de transició que hi ha entre el nucli urbà de ses Covetes i el parc, l’àrea de restauració ambiental de ses Covetes, la platja des Freu —incloent-hi el sistema dunar i els escars catalogats com a bé d’interès cultural (BIC)— i les parcel·les on s’ubiquen l’antiga escola de Ca n’Estela i la caseta dels peons caminers.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt