Ara llegint
El Consell presenta el projecte de connexió de l’autopista de l’aeroport amb el segon cinturó

El Consell presenta el projecte de connexió de l’autopista de l’aeroport amb el segon cinturó

El Consell presenta el projecte de connexió de l'autopista de l'aeroport amb el segon cinturó

El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, acompanyat del conseller de Territori, Mobilitat i Infraestructures, Fernando Rubio, va presentar ahir el projecte del Tram I de la via connectora, també conegut com a segon cinturó de Palma. Una infraestructura que impulsa la institució insular després de romandre paralitzada els darrers quatre anys. Té un pressupost de 110 milions d’euros, discorrerà soterrada en part per minimitzar l’impacte paisatgístic i connectarà l’autopista de l’aeroport amb el segon cinturó que comença a Son Ferriol. 

«Presentam avui –va dir Galmés– un projecte, amb un pressupost de 110 milions, que ha de significar una passa importat cap a la descongestió circulatòria dels accessos a Palma i que, a més, minimitza l’impacte paisatgístic, ja que anirà uns 845 metres soterrat i preveu un vial cívic que connectarà els nuclis del voltants amb Palma. A més, donam solució a una problemàtica del Coll den Rabassa allunyant l’actual carretera de les cases, que en aquets moments passa pràcticament per damunt la teulada. Serà l’única gran infraestructura que impulsarem en aquesta legislatura, una obra que tot Mallorca reclama i que la majoria de partits duia en el seu programa electoral». Galmés ha aprofitat per reclamar a l’Estat finançament mitjançat el conveni de carreteres suspès durant la passada legislatura. 

El conseller de Territori, Mobilitat i Infraestructures, Fernando Rubio, va explicar els detalls d’aquest projecte. Ha indicat també que «té un termini d’uns 28 mesos per començar l’obra, ja que es tracta d’una tramitació llarga per l’import econòmic». «Com ha dit el president, volem fer un projecte que minimitzi els impactes paisatgístics i que comptarà amb una ampla xarxa de carrils cívics per a vianants i bicicletes». 

Segons Rubio, en el successius dissenys que s’han fet per aquest tram del desdoblament de la carretera Ma-30 (segon cinturó) des del 2014, així com atenent les al·legacions del projecte del 2018, s’ha reajustat el disseny de l’enllaç escoltant les propostes d’entitats socials, veïnals i ecologistes. 

Els detalls del projecte

  • El futur enllaç entre l’autopista Ma-19 i el segon cinturó és de tipus «trompeta», en qual el tronc principal de la Ma-30 es desenvolupa a través d’un fals túnel de 845 m de longitud que comença al costat del Coll d’en Rabassa i finalitza a l’alçada del Camí Fondo. El túnel disposarà de dos carrils per sentit, amb calçades separades físicament, i se’l dotarà dels elements de seguretat, drenatge i instal·lacions requerits. Això suposa el principal canvi en el disseny respecte als projectes anteriors, tenint en compte la recerca de minimitzar l’impacte visual que genera una infraestructura d’aquestes característiques. 
  • El túnel disposa d’un ramal d’accés directe a la zona industrial i comercial, de manera que els vehicles amb origen Palma no han de passar per l’interior del nucli urbà del Coll d’en Rabassa, eliminant les cues que es generaven per aquest motiu tant a la rotonda del carrer cardenal Rossell com al mateix carril de sortida de l’autopista. 
  • Es fa un nou disseny del pas superior al Coll den Rabassa amb l’objectiu d’allunyar l’actual connexió amb l’autopista de l’aeroport dels habitatges del barri (que actualment passa pràcticament per damunt de les teulades). 
  • Pel que fa a la proposta d’urbanitzar la zona de la superfície, el disseny destaca la disposició de rotondes per ordenar els nombrosos moviments que els vehicles hi fan. Ambdues rotondes es dissenyen amb una mida de 48 metres de ràdio. La primera modifica substancialment la rotonda que ja hi ha a la zona davant del restaurant Gran Mundo, mentre que la segona se centra en la intersecció actual de la carretera Ma-30 amb el Camí Fondo. La connexió entre totes dues es planteja mitjançant un ampli bulevard urbà, amb zones de vianants laterals. 
  • Tota l’actuació d’urbanització de superfície es completa amb la disposició de carrils bici que connecten la trama urbana del Coll d’en Rabassa amb la zona industrial (Mercapalma, polígon Son Mateo) i comercial (Fan Mallorca), i amb el carril bici que hi ha a Son Ferriol. Com a novetat al projecte, s’introdueix la prolongació i connexió del carril bici fins al carril del carrer Son Sastre del polígon de Son Malferit (IKEA). S’aconsegueix així la interconnexió completa d’aquest tipus de vial entre el Coll d’en Rabassa, Son Ferriol, Marratxí i Palma. 
  • També es planteja la disposició d’un nou aparcament dissuasiu prop de la nova rotonda del Camí Fondo, amb una capacitat d’unes 450 places. La ubicació d’aquest aparcament permet que, en un marc de col·laboració amb l’Ajuntament de Palma, es puguin disposar noves línies llançadores cap al centre de Palma aprofitant la capacitat del Camí Fondo. 
  • Aprofitant la renovació de l’estructura sobre l’autopista del carrer de Guasp, es planteja una actuació complementària amb construcció d’un nou semi enllaç de l’autopista Ma-19 a aquesta altura. Els dos nous ramals de connexió directa a l’autopista permetran als residents d’aquesta barriada accedir al nucli urbà de manera més àgil. Cal tenir en compte que el planejament municipal de la zona preveu construir-hi una ronda urbana exterior, ronda a la qual el nou semi enllaç esmentat donaria connexió directa. 
  • El pressupost estimat per a l’actuació completa, mancant un ajust exacte que es farà amb la redacció del nou projecte constructiu, és de 110 milions d’euros. 

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt