Ara llegint
Un nou magatzem a l’estació de l’Enllaç del tren de Manacor

Un nou magatzem a l’estació de l’Enllaç del tren de Manacor

Un nou magatzem a l'estació de l'Enllaç del tren de Manacor

Han conclòs les obres del nou magatzem ferroviari que s’ha construït en l’estació de l’Enllaç. Es tracta d’un nou equipament que s’utilitzarà com a magatzem de recanvis per al manteniment de les instal·lacions d’electrificació a la línia del tren de Palma a Manacor.

A conseqüència de la posada en servei el 2019 de les noves instal·lacions associades a l’electrificació, que suposa gairebé haver duplicat el nombre d’aquestes, ha estat necessari augmentar el nivell dels estocs de materials de recanvi, especialment aquells necessaris per fer front a possibles incidències.

Fins avui, aquests materials s’emmagatzemen majoritàriament en les dependències de l’empresa a Son Rutlan i, en menor mesura, en altres ubicacions. En vista de la reforma que es durà a terme dels tallers d’SFM per adaptar-los a les necessitats i als nous trens que s’han adquirit, es va decidir la construcció d’aquest nou magatzem, per poder traslladar els materials que ja no tindran cabuda en les instal·lacions de Son Rutlan i, de pas, augmentar aquesta capacitat de magatzematge.

El nou magatzem disposa de característiques especialment dissenyades per a la funció a la qual es vol destinar. Es tracta d’una nau amb dimensions especialment pensades per poder introduir i organitzar els materials d’electrificació, amb una única porta i sense obertures a nivell de carrer que, juntament amb les cambres i control d’accessos, permetran poder gestionar i custodiar correctament i eficientment aquests recanvis.

La ubicació en l’estació de l’Enllaç és òptima des del punt de vista de manteniment per l’emplaçament al mig de la xarxa ferroviària, el que fa que en cas de necessitat es minimitzin els temps per accedir als materials de manteniment i també per l’accessibilitat a la nova dotació tant per via com per carretera.

Dins de la mateixa actuació, SFM ha aprofitat per restaurar dues estructures que es varen construir al mateix temps que la resta d’edificis de l’estació de l’Enllaç, l’any 1878, seguint el projecte dissenyat per Eusebi Estada. Es tracta d’una giratòria i un fossat de picar foc, que són les úniques que es conserven en tota la xarxa ferroviària de Serveis Ferroviaris de Mallorca. El fossat de picar foc era allà on es llançaven les cendres i escòries de les locomotores. Per la seva banda, les giratòries servien per canviar la direcció del tren i solien trobar-se a les estacions terminals, eren espais circulars on es col·locava la placa giratòria que era la que permetia canviar la direcció del tren. Després de la retirada de la vegetació, s’ha fet una neteja completa de les estructures, especialment de l’interior, i s’han consolidat aquelles parts més malmeses, i s’han emprat per a això els mateixos materials constructius que s’han col·locat amb la mateixa tècnica.

Cal destacar que també s’han instal·lat tres panells divulgatius que recullen informació sobre la història de l’estació de l’Enllaç i sobre aquestes peces úniques dins del patrimoni ferroviari de Mallorca.

L’actuació està inclosa dins de les previstes en el Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears vigent.

L’obra es va adjudicar en el seu moment a l’empresa Obres i Pavimentacions MAN, S.A.O., per un import de 516.446,29 € (amb l’IVA exclòs) i ha tingut un termini d’execució de cinc mesos.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt