Ara llegint
Obri a Inca el primer habitatge supervisat per a deu usuaris amb diagnòstic de salut mental

Obri a Inca el primer habitatge supervisat per a deu usuaris amb diagnòstic de salut mental

Obri a Inca el primer habitatge supervisat per a deu usuaris amb diagnòstic de salut mental

Des del passat mes de desembre deu usuaris amb diagnòstic de salut mental, necessitat de suport extens o discapacitat conviuen al primer habitatge supervisat de la comarca del Raiguer, oberta Inca. A més de tenir l’oportunitat de tenir una casa, els usuaris compten amb el suport d’un equip de cinc professionals i una coordinadora que els ajuden en el seu dia a dia.

Aquest servei, concertat amb la Conselleria d’Afers Socials i Esports per 278.616 euros, permet avançar en la consecució de drets bàsics com l’habitatge i la promoció de l’autonomia perquè les persones puguin desenvolupar el seu projecte de vida.

La consellera d’Afers Socials i Esports, Fina Santiago; el director general de Dependència, Gori Molina; el president del Patronat de la Fundació Es Garrover i batle d’Inca, Virgilio Moreno, el gerent de la Fundació Es Garrover, Pere Quetglas i membres del seu equip; han visitat avui aquest habitatge.

El gerent d’Es Garrover, Pere Quetglas, explica que «cobreix dos eixos fonamentals, un és l’habitatge, i l’altre és l’acompanyament de les persones en la seva autonomia. El concepte és que això és casa seva; hi ha els professionals que fan feina aquí però els que venim de fora entram i demanam permís per entrar perquè és casa seva».

Aquest servei inclou allotjament, manutenció i suport a la higiene i l’autocura, activitats de convivència, cooperació i oci i temps lliure. A més és compatible amb altres serveis.

64 habitatges arreu de les Illes Balears

Aquestes 10 places s’afegeixen a les 54 que s’han obert a les Illes Balears d’ençà que s’iniciés el servei al 2017. Totes les places estan gestionades per entitats i a les que la Conselleria d’Afers Socials hi destina enguany 1’7 milions d’euros.

Aquestes 10 places passen a formar part de la Xarxa Pública d’Atenció Social a les Persones amb diagnòstic de salut mental que, a més de l’habitatge supervisat, compte amb altres serveis com els ocupacionals; el suport a l’habitatge; el servei d’acompanyament (només a Menorca); les residències i centre de dia; el servei tutelar; l’acompanyament a persones del centre penitenciari amb problemes de salut mental o i el servei d’habitatge compartit.

La Consellera Fina Santiago ha explicat que «estam molt satisfets perquè la col·laboració entre les entitats del tercer sector i l’administració ha fet que amb 6 anys s’hagi creat una estructura ja sòlida d’atenció a les persones amb diagnòstic de salut mental. Hem passat de 0 a més de 900 persones que atenem en aquesta xarxa», Santiago afegeix que «era important crear l’estructura i consolidar-la; ara l’important és créixer i millorar el servei».

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt