Ara llegint
Bunyola redacta un Pla d’Ordenació per a la Comuna

Bunyola redacta un Pla d’Ordenació per a la Comuna

La regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Bunyola ha iniciat el procediment per l’elaboració del Pla d’ordenació de monts per a la Comuna d’aquest municipi, que ha de regir fins l’any 2052 la gestió i activitats d’aquest espai de 789 hectàrees.

El Projecte d’Ordenació de Forests (POF), que ara es troba en exposició per promoure la participació pública en la seva elaboració, forma part del projecte pilot demostratiu «La Serra de Tramuntana, vers un entorn forestal ben gestionat i energèticament eficient», inclòs en el pla anual de projectes del fons d’impost turisme sostenible de l’any 2017. Aquest projecte d’Ordenació s’emmarca dins el «Pla Forestal de les Illes Balears» i dins del «Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) de la Serra de Tramuntana».

Al mateix temps, aquest projecte és coherent amb els objectius establerts pel document de gestió «Pla de Gestió de la Serra de Tramuntana» propi de la figura de protecció ambiental Xarxa Natura 2000 i la normativa ambiental existent a les Illes Balears.

També dona resposta a les exigències normatives imposades per la Llei Agrària de les Illes Balears on es marca la necessitat de tenir un POF en superfícies forestals públiques de més de 100 ha i, per altra banda, als continguts mínims que ha de tenir aquest tipus d’instrument de gestió forestal.

L’objectiu general del POF és potenciar la multifuncionalitat del mont, sempre compatible amb assolir un estat de conservació favorable de les seves masses forestals. A través de l’ordenació per rodals es procedeix a continuació a assignar els objectius preferents i, per tant, els usos per rodal o estrat.

També el POF dona resposta a les exigències normatives imposades per la Llei Agrària de les Illes Balears on es marca la necessitat de tenir un POF en superfícies forestals públiques de més de 100 hectàrees i, per altra banda, als continguts mínims que ha de tenir aquest tipus d’instrument de gestió forestal.

@Foravila_IB
#Foravila

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt