Ara llegint
Pollença inicia els tràmits per a la rehabilitació de l’antic Cinema Capitol

Pollença inicia els tràmits per a la rehabilitació de l’antic Cinema Capitol

L’Ajuntament de Pollença ha publicat al Perfil del contractant i a la Plataforma de Contractació del Sector Públic la licitació de la redacció del projecte de reforma i rehabilitació de l’Edifici Cinema Capitol per import de 100.000 euros més IVA. L’edifici data de l’any 1944 , duu vint anys aturat i des de l’any 2015 és parcialment de propietat municipal.

L’Ajuntament vol recuperar un espai per a la ciutadania destinat a usos principalment culturals i dotar-lo de les condicions de seguretat i de qualitat adients, raó per la qual es licita la redacció del projecte de reforma i rehabilitació, com a pas previ per licitar les obres.

L’edifici de l’antic Cinema Capitol és, parcialment, propietat de l’Ajuntament d’aquest municipi, i se situa en una parcel·la Urbana de la Plaça Major que fa cantonada amb el carrer Antoni Maura. El solar, de planta trapezoidal té una superfície de 330 metres quadrats.

L’antic cinema ocupa la planta baixa amb el seu accés principal i l’escala d’emergència, així com la totalitat de la planta pis amb els seus diferents nivells. L’habitatge i el local situats en la planta baixa no són de propietat municipal i estan excloses de l’àmbit d’aquest projecte, si bé l’actuació, els afectarà.

L’edifici no es troba catalogat pel planejament municipal ni compta amb cap mena de protecció diferent de la general per als edificis inclosos en el Centre Històric.

La superfície edificada total és de 1.200 metres quadrats. L’edificació actual es desenvolupa en un entresòl (on se situen els camerinos) una planta pis que correspon a la platea del cinema, una planta pis on se situen els banys i el bar i la planta inclinada de l’amfiteatre.

A la planta baixa, a més del vestíbul d’accés al teatre, se situa un habitatge de 132 metres quadrats de superfície construïda i un local comercial, que té una superfície construïda de 140 metres, en les quals no s’hauria d’intervenir. La resta de les plantes de l’immoble estan ocupades íntegrament pel Cinema Capitol. Per tant, el cinema no és un edifici d’ús exclusiu, sinó que forma part d’una edificació en règim de propietat horitzontal.

L’edifici va ser construït per Guillem Cifre Seguí en el 1944 per a destinar-lo a cinema i teatre, atès que disposa d’un petit escenari. En el 1947 va ser adquirit per l’empresari cinematogràfic Rafel Salas Vilanova, la família del qual l’ha continuat explotant com a cinema fins a l’any 2001. Des d’aquest any, el cinema Capitol es troba aturat i sense ús.

L’any 2015 l’Ajuntament de Pollença va adquirir el Cinema a la família Salas. L’habitatge i el local comercial situats a la planta baixa pertanyen a un mateix propietari, qui resideix en l’habitatge i té el local comercial llogat a una entitat bancària citada.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt