Ara llegint
Marratxí concedeix ajuts de 4.500 euros a dues entitats dedicades a malalts de càncer i esclerosi múltiple

Marratxí concedeix ajuts de 4.500 euros a dues entitats dedicades a malalts de càncer i esclerosi múltiple

El batle de Marratxí, Miquel Cabot, i Jaume Coll, president d’Aspanob, l’associació de pares de nins amb càncer de Balears, han firmat un conveni pel qual el Consistori l’atorga una ajuda de 4.500 euros per tal de donar suport econòmic al projecte “Programa d’Atenció Integral” que l’entitat ha desenvoluptat durant el 2020. El batle també s’ha reunit amb el gerent de l’Associació Balear d’Esclerosi Múltiple (ABDEM), Nicolás Terrasa, per signar l’acord pel qual l’Ajuntament atorga una ajuda de 4.500 euros a aquesta entitat pel “Programa d’Atenció Integral” amb l’objectiu de donar suport econòmic a l’activitat social que ha dut a terme el 2020 amb motiu del seu objecte social.

L’associació de pares de nins amb càncer, nascuda al 1987, treballa amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels nins i nines malalts amb càncer de les Illes Balears i la de les seves famílies. Per a aconseguir-ho ofereix un programa d’atenció integral que inclou pisos d’acollida, programa de suport psicosocial, suport escolar, ajudes econòmiques i activitats d’oci i temps lliure.

Els seus estatuts contemplen com a objectiu principal de l’Associació: “Contribuir al millor estat dels infants i la seva família, tant a nivell mèdic com psicològic, social, assistencial, treballant perquè el desenvolupament afectiu i educatiu dels infants i les seves famílies sigui el més adequat a les seves especials circumstàncies, i en general qualsevol actuació que tendeixi a millorar la seva qualitat de vida”.

Pel que fa a l’Associació Balear d’Esclerosi Múltiple, constituïda al 1994, és una organització sense ànim de lucre que treballa amb l’objectiu millorar la qualitat de vida de les persones amb esclerosi múltiple i altres patologies similars, i de les seves famílies, oferint suport psicosocial, serveis de neurorehabilitació i tot tipus d’actuacions que serveixin per augmentar i millorar els recursos sociosanitaris i sensibilitzar la nostra comunitat. Per a aconseguir-ho ofereix un programa d’atenció integral que inclou programa de Suport psicosocial, serveis de neurorehabilitació i tot tipus d’actuacions que serveixin per augmentar i millorar els recursos sociosanitaris i sensibilitzar la comunitat.

#Foravila

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt