Ara llegint
IExporta, un programa gratuït per a ajudar a les empreses que volen vendre a l’exterior

IExporta, un programa gratuït per a ajudar a les empreses que volen vendre a l’exterior

IExporta, un programa gratuït per a ajudar a les empreses que volen vendre a l’exterior

L’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) posa en marxa IExporta, un programa d’orientació i capacitació posat a disposició de les empreses per tal d’acompanyar-les i capacitar-les en l’adquisició dels coneixements bàsics per a l’elaboració d’un pla estratègic d’internacionalització personalitzat per a cada empresa i cada producte en concret.

El programa, en línia i totalment gratuït, consta de tres fases:

En la primera fase de reflexió es sensibilitzarà l’empresa sobre la importància de disposar d’un pla estratègic per a la internacionalització, quins són els elements que el composen i com es treballaran durant el programa. A continuació es reflexionarà i analitzarà la situació de l’empresa, tant internament com externament, per conèixer totes les capacitats i ser conscients de la situació abans de llançar-se al mercat internacional. Aquesta fase es realitzarà utilitzant l’anàlisi DAFO.

En la segona fase d’anàlisi i decisió, l’empresa treballarà en la determinació dels objectius inicials i les estratègies de màrqueting que cal seguir dins el pla d’internacionalització. També s’establiran les passes exactes que cal seguir per assolir aquests objectius inicials de forma satisfactòria.

En la fase final de planificació i actuació es desenvoluparà el pla de màrqueting internacional, que agrupa el pla d’acció i el pla de control i reajustament. A més, es detallarà el pressupost i els recursos humans i financers que es dedicaran a posar en marxa la internacionalització de l’empresa.

Les empreses que s’inscriguin a IExporta comptaran amb un tutor que les orientarà i acompanyarà durant tot el procés, així com l’accés a recursos d’informació i suport i a la plataforma d’aprenentatge. Hi poden participar les persones emprenedores i les microempreses de les Illes Balears que disposin d’un producte o servei propi.

Més informació i inscripcions: www.idiexporta.idi.es.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt