Ara llegint
Joana Aina Ginard “L’important és glosar tot l’any, no només per Sant Antoni”

Joana Aina Ginard “L’important és glosar tot l’any, no només per Sant Antoni”

Joana Aina Ginard Brunet, argumentaire d'Artà

L’argument és una crònica escrita en glosa de tot el que ha passat a Artà i la colònia de Sant Pere l’any anterior. Des de l’any 2005 Joana Aina Ginard Brunet “Butlera” és la persona que escriu l’Argument que es canta el dia de Sant Antoni a ca l’Obrer. Enguany, després de dos anys sense festes, de forma excepcional, l’Argument inclou el relat dels fets més rellevants de l’any 2020, 2021 i 2022 al municipi. Una dificultat afegida a una crònica que exigeix no només gran capacitat de síntesi, sinó també l’habilitat de crear noves gloses. 

P.- Què es l’Argument?

R.- Es un escrit fet en gloses de 6 versos que conta el que ha passat al poble durant l’any anterior. En aquests moments té una part folklòrica, però abans tenia una funció que el poble agraïa perquè no hi havia tants d’historiadors ni recursos per accedir als llibres. El primer Argument del que es té data és de 1784 i era anònim. Abans, devers el setembre, l’argumentaire es reunia amb els seus cantadors i s’havien d’aprendre de memòria tot l’Argument per poder-lo cantar el dia de la festa. Des del moment que es va imprimir, el poble el va començar a cantar a ca s’Obrer, ajudant als cantadors.

P. -Com arribes a ser l’argumentaire d’Artà?

R.- Mon pare va ser argumentaire, i en morir l’any 2005 i l’Obreria de Sant Antoni d’Artà me va demanar si me veia amb coratge per fer l’Argument. Ja havien vist glosats fets meus i varen veure que dins del meu estil anava bé. No vaig ser argumentaire perquè ho fos mon pare, sinó perquè ells varen pensar amb mi com a possible opció i m’ho proposaren. Per jo és un honor. També val a dir que l’Obreria és qui té la potestat per designar l’argumentaire i cada any, quan he acabat de cantar l’Argument deman: “I què feim per l’any que vé?”, i me diuen “”ja l’hauries de tenir començat”. 

Joana Aina Ginard, argumentaire d'Artà. Foto. jaume cabrer fotògraf
Lectura de l’Argument a ca l’Obrer. Sant Antoni 2023. Foto: Jaume Cabrer Fotògraf.

P.- Quan vares començar a glosar?

R.- Vaig començar a glosar instintivament. Quan era petita veia que mon pare feia gloses, i quan me vaig fer més gran vaig intentar fer-ne i les vaig anar polint. Anava pels foguerons i feia gloses, però no era res seriós. Vaig anar provant, i a força de fer-ne en vaig anar fent moltes més. Som autodidacta, no és que hagi fet un curset, ni que mon pare me n’ensenyàs. El meu padrí també era glosador, el meu repadrí i els germans de mon pare també. Quan era molt petita, a lo millor tenia 4 anyets, vaig dir a ma mare que volia ser “gloriosa” com mon pare, i volia dir glosadora, i a la meva família sempre me fan la mateixa broma. 

“L’Argument és el que sent pel poble, no és el meu Argument, jo el faig però és del poble.”

P.- Què hi trobam a l’Argument?

R.- A la primera part es fan les invocacions a Déu, a la mare de Déu de Sant Salvador i a Sant Antoni, també es demana el vis i plau del batle i del rector, i acte seguit es comença a cantar l’Argument. 

El primer tema que trobam és el temps, perquè en aquell moment els hi interessava molt saber quin temps havia fet l’any anterior, perquè la segona part és l’anyada, el que varen recol·lectar del camp. Ara és anecdòtic, però abans sabien, per exemple, el gener va fer neu i la tomàtiga no va anar bé aquell any, si enguany n’ha fet en sembraré més, i coses així. Ara aquesta informació la tenim de forma fàcil, però abans no existia. 

“ Es temps està trabucat/ està del tot intractable/ si abans era variable/ ara va ben trasctocat./ Es camp té ben ressecat/ o ple d’aigua i navegable.”

“En es gener molt de sol/ es febrer no queda enrere/ març i abril quina sequera./ Maig, juny i es juliol,/ sa calor no té consol/ un per dormir es desespera.”

Després també hi surten les desgràcies, les morts sobtades i les morts de persones joves, també poses braços i cames romputs, i coses més lleugeres. 

“S’Argument sencer hauria/ d’anar en aquesta secció:/ un virus, gran infecció,/ ens marca es dia a dia/ ràpid ell es transmetia/ quina desesperació.”

“Per telèfon i dir gracis/per rebre tal atenció/ diagnòstic i detecció/ telemàtica era sa praxis,/ no hi ha hagut més desgràcis/ perquè no era s’ocasió.”

Després venen les festes, que a Artà ocupa bona part de l’Argument, i després seguim amb els temes variats, que és tot el que no entra a les altres seccions, aquí s’aprofita per pegar un poc de canya al Govern, per poder xerrar un poc de coses que la gent considera necessàries, com un asfaltat a un carrer, també actes culturals o esportius.

“Festes de pinyol vermell/ de tot tipo i etxura/ esport, religió, cultura/ per omplir-ne un garbell/ venga bauxa i desgavell/ ja bastava de malura”

Als temes variats també hi ha una referència a la Tercera Edat. Després també parlam del moviment de població, que era important en aquell moment, i com a anècdota es posen els casament. A n’aquesta part present els meus cantadors i me present a jo mateixa. 

“Sa Tercera Edat segueix/ en festes duguent la doma/ ballant semblen ser de goma/ no se cansen gens pareix./ Si qualque jove els segueix/ de cansat prest se desploma.”

Aquí acabaria l’Argument pròpiament dit, però als anys 30 es va afegir un apartat dedicat al jovent, que és allà on els donam canya als joves, i després ja torna a acabar l’Argument, que ho fa sempre amb “visca, visca, Sant Antoni”.

“Roba grossa fora mida/ o petita de pepeta/ mostrant molta de cuixeta/ posant morros presumida,/ autofoto i de seguida/ a sa xarxa penjadeta.”

Lectura de l'Argument 2023. Fotos: Jaume Cabrer fotògraf
Joana Aina Ginard “Butlera” canta l’Argument el dia de Sant Antoni a ca S’Obrer acompanyada dels seus cantadors i de la gent del poble. Foto: Jaume Cabrer Fotògraf.

P.-Còm reculls tota la informació que surt a l’Argument?

R.- Vaig agafant anotacions durant tot l’any i també escolt “radio calle”. Es el que sent pel poble, no és el meu Argument, jo el faig però és l’Argument del poble. Com devers s’octubre no començ a glosar, si un tema ha tengut una certa transcendència dins del poble, llavors surt damunt l’Argument. Si ha estat una beneitura, segons lo divertida que sigui surt, però no s’ha d’agraviar, s’han de poder dir les coses però sempre amb un respecte i fora fer mal. Jo m’estim més tirar d’enrevoltar, i qui si es senti al·ludit va per ell, però sense indicar. 

P.-A l’Argument d’enguany, hi ha cap tema que hagi destacat?

R.- En els temes variats el que més toc és la Covid-19, que encara ara coetja. Moltes coses que surten hi tenen una referència. En aquest cas, el run run més gran que hi ha hagut ha estat el coronavirus, també hi ha d’altres temes però tot en té una referència.

P.- No només és el fons, sinó també la forma. Com és la tasca de fer la glosa?

R.- Són 6 versos heptasíl·labs, i la peculiaritat és que no es poden repetir d’un Argument a l’altre. Aquest és el meu Argument número 16, que serien 18 anys perquè aquest darrer en té tres, i no hi ha cap glosa repetida. En total duc fetes 25.705 gloses només d’Argument. Es una dificultat perquè si ho pensau, el que són les festes sempre hi sol haver el mateix però cada pic ho he de dir amb paraules diferents i tot glosat. El més complicat és la paraula bàsica: Antoni i Sant Antoni, no hi ha moltes paraules que acabin igual, sempre hi ha les dues gloses finals que segur que han d’acabar amb “oni”, és una dificultat, i no repetir-te. 

P.- Còm veus l’estat de salut de la glosa a Artà? 

R.-Artà és un poble on hi ha gent que glosa molt bé. Al grup de Facebook de Glosadors de Sant Antoni d’Artà fan unes gloses per treurer-se el capell. No tothom té capacitat per fer una glosa, però retentiva si, i n’hi ha moltes ja de fetes, a més de les que se fan noves. Així que també se poden cantar les antigues, que no s’han de perdre. 

Aquestes festes he sentit joves que han cantat per carrer i també als foguerons. L’important és glosar, i glosar tot l’any, no només per Sant Antoni. Després venen els Darrers Dies, i a Artà es fan ximbombades i torna a sortir la glosa. Artà és un poble que té glosadors i gent molt bona. 

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt